Próbuję zadzwonić do mojego API przez proxy. Działa dobrze lokalnie. Ale podczas budowy i przesyłam do mojego serwera, nie działa.

W moim plikie vue.config.js:

devServer: {
proxy: {
 "^/rest": {
  target: 'https://v1.quant-ux.com',
  ws: true,
  changeOrigin: true,
  pathRewrite: {'^/rest' : '/rest'}
 },
}}
-1
Md Shariful Islam 24 marzec 2021, 16:26

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

devServer działa tylko w lokalnych środowiskach (na komputerze podczas rozwoju). Jest to oddzielny proces z Twojej budowy, więc nie możesz wdrożyć aplikacji VUE za pomocą wbudowanego serwera proxy.

Twoje opcje:

 1. Przepisz swoje adresy URL do celu proxy (np. Skrypt budowy / wtyczkę).
 2. Uruchom swój własny proxy na serwerze (zakładając, że masz kontrolę nad tym).
0
tony19 24 marzec 2021, 22:58