Wdrażam się z aplikacją Django za pośrednictwem Render.com i używam dysku, aby obsługiwać pliki multimedialne przesłane przez użytkownik. Mogę powiedzieć, że pliki multimedialne przesłane do właściwego miejsca za pomocą powłoki render.com:

Pliki obrazów pojawiają się w folderze multimediów

Jednak gdy próbuję pobrać pliki obrazów na mojej szablonie witryny, nie pojawiają się.

Obrazy nie pojawiają się na stronie internetowej

My Media_root to "/var/www/[mysite].onrender.com/media/" ([Mysite] zastąpiony nazwą aplikacji) i My Media_url jest "/ Media /". On Render, Mount Path My Disk jest "/ Opt / Render / Project / SRC / Media /".

1
cyborg48 24 lipiec 2020, 20:35

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Właśnie to działa, właściwie! Dodano do mojego adresu URLS.PY:

urlpatterns += [
    re_path(r'^media/(?P<path>.*)$', serve, {
        'document_root': settings.MEDIA_ROOT,
    }),
]
1
cyborg48 24 lipiec 2020, 18:57