Mam kod PHP, który muszę osadzić mapę Google w środku, aby wykreślić markery w przyszłości.

Z tego powodu próbowałem uzyskać klucz API na mapę Google i umieścić go w kodzie w JavaScript.

Ale nic nie wystawiło. Jak mogę rozwiązać ten problem.

Kod:

<?php
    /*
    Template Name: search info_location
    */

    get_header();
     ?>

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Custom Markers</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no">
  <meta charset="utf-8">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
  <script async defer
  src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key= AIzaSyBSpBVcEmUnLMXS1wN9Mx8JcOhWvLA0kvY&callback=initMap">
  </script>
   <style>
   /* Always set the map height explicitly to define the size of the div
    * element that contains the map. */
   #map {
    height: 400px;
   }
   /* Optional: Makes the sample page fill the window. */
   html, body {
    height: 100%;
    margin: 0;
    padding: 0;
   }

  </style>

 </head>
 <body>
  <div id="map"></div>

   <script type="text/javascript">

     var map,currentPopup;
     function initMap() 
     {
     map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
     zoom: 8,
     center: new google.maps.LatLng(33.888630, 35.495480),
     mapTypeId: 'roadmap'
     });
    }
    </script>
   </body>
</html>

<?php
get_footer();
?> 
-1
Amin 3amin 30 czerwiec 2017, 09:43

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Próbowałem swojego kodu, że działa dobrze, wierzę, że masz pewne błędy na swoich funkcjach PHP, takich jak GetFooter / Getheaders lub sprawdzić, czy nazwa pliku ma rozszerzenie .php. Wprowadź opis obrazu tutaj

1
sainanky 30 czerwiec 2017, 07:09
<script>
   function initMap() {
    var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
     zoom: 8,
     center: {lat: -34.397, lng: 150.644}
    });
    var geocoder = new google.maps.Geocoder();

    document.getElementById('submit').addEventListener('click', function() {
     geocodeAddress(geocoder, map);
    });
   }

   function geocodeAddress(geocoder, resultsMap) {
    var address = document.getElementById('address').value;
    geocoder.geocode({'address': address}, function(results, status) {
     if (status === 'OK') {
      resultsMap.setCenter(results[0].geometry.location);
      var marker = new google.maps.Marker({
       map: resultsMap,
       position: results[0].geometry.location
      });
     } else {
      alert(status);
     }
    });
   }
  </script>
  <script async defer
  src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&callback=initMap">
  </script>
  <style>
   #map {
    height: 100%;
   }
  
   html, body {
    height: 100%;
    margin: 0;
    padding: 0;
   }
   #floating-panel {
    position: absolute;
    top: 10px;
    left: 25%;
    z-index: 5;
    background-color: #fff;
    padding: 5px;
    border: 1px solid #999;
    text-align: center;
    font-family: 'Roboto','sans-serif';
    line-height: 30px;
    padding-left: 10px;
   }
  </style>
 <div id="floating-panel">
   <input id="address" type="textbox" value="Sydney, NSW">
   <input id="submit" type="button" value="Geocode">
  </div>
  <div id="map"></div>
0
Manojprabakar 30 czerwiec 2017, 09:12

Rozwiązałem problem, który był w WordPress, gdzie każda strona musi mieć swój własny szablon, jeśli różni się od innych stron. Zmieniłem się tymi linią:

<?php
    /*
    Template Name: leb_army_sites
    */

    get_header();
     ?>
0
Amin 3amin 30 czerwiec 2017, 07:25