Mam następujące wyjście z odpowiedzi JSON (Console.log (klastra w cal.ts ).

Console Ouput of console.log(cluster in cal.ts)

Teraz muszę wymienić tylko 5 nazw elementów, które jest w 3: tablicy (5) (proszę się odnieść). Próbowałem następującego kodu z błędem

 caused by: Cannot find a differ supporting object '[object Object]' of type 'object'. NgFor only supports binding to Iterables such as Arrays.

cal.html

<ion-list>
<ion-item text-wrap *ngFor="let element of finalresult" >   
 <p >element.name</p>
</ion-item>

cal.ts

getdata(){

this.loading.present();

this.httpProvider.getJsonData().subscribe(

 result => {

  this.newsData=result;
  let cluster = {};
  result.forEach( r => {
  r.category_ids.forEach( id => {
  if(!cluster[id])
   cluster[id] = [];  
  cluster[id].push(r);
 });
}); 
this.finalresult=cluster;
console.log(cluster);
 },
 err =>{
  console.error("Error : "+err);
 } ,
 () => {
  this.loading.dismiss();
 }
);
}

Mój wynik JSON.



Wynik końcowy powinien wyglądać podobnie do następującego obrazu. Ale zamiast elementów, powinien wyświetlać w proszku turmericznym, proszek kolendry ...

Output

1
Sumi 29 czerwiec 2017, 11:41

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Otrzymujesz ten błąd, ponieważ zmienna klaster jest obiektem, a nie macierzy.

Po prostu zmień

let cluster = {};

Do

let cluster = [];

A następnie odpowiednio zmienić NGFOR

<ion-item text-wrap *ngFor="let element of finalresult[3]" >   
 <p>element.name</p>
</ion-item>

EDYTOWAĆ:

Myślę, że zmienna finalResult nie ma jeszcze danych. Więc spróbuj tego

let finalresult = []; //where you have declared the variable

this.httpProvider.getJsonData().subscribe(

    result => {

      this.newsData=result;
      let cluster = [];
      let i = 0;
      result.forEach( r => {
        i++;
        let j = 0;
        r.category_ids.forEach( id => {
          j++;
          if(!cluster[id])
            cluster[id] = [];
          cluster[id].push(r);
        });
        if(i == result.length && j == r.category_ids.length) this.finalresult=cluster;
      });
      console.log(cluster);
    },
    err =>{
      console.error("Error : "+err);
    } ,
    () => {
      this.loading.dismiss();
    }
  );
1
Saksham Gupta 29 czerwiec 2017, 10:59

Używając * ngfor = "Let Element of FinalResult" , prosimy o pętlę przez pełną wersję JSON finalResult , który jest obiektem . Jak powiedziałeś, musisz pobrać konkretny element tablicy z wyniku, możesz spróbować przekazywać klucz lub indeks tego elementu.

Więc twoje * ngfor będzie teraz, *ngFor="let element of finalresult[3]"

Możesz sprawdzić koncepcję rur, jeśli chcesz dalej manipulować danymi.

0
hemantv 29 czerwiec 2017, 10:06

Twoja kolekcja powinna być tablicą, teraz masz obiekt składa się z dwóch tablic. Musisz mieć zagnieżdżone {x0}} i musisz mieć {{}}

<ion-item text-wrap *ngFor="let element of finalresult" >   
 <p *ngFor="let mydetail of element " >{{mydetail.name}}</p>
</ion-item>
0
Sajeetharan 29 czerwiec 2017, 08:45