Muszę usunąć wszystkie wiersze z pandas.dataframe, które spełniają niezwykły stan.

W przypadku, gdy istnieje dokładnie ten sam wiersz, z wyjątkiem, że ma wartość Nan w kolumnie "C", chcę usunąć ten wiersz.

Biorąc pod uwagę tabelę:

A  B  C   D
1  2  NaN  3
1  2  50   3
10  20  NaN  30
5  6  7   8

Muszę usunąć pierwszy wiersz, ponieważ ma NAN w kolumnie C, ale jest absolutnie taki sam wiersz (drugi) z rzeczywistą wartością w kolumnie C.

Jednak trzecie rzędu musi pozostać, ponieważ nie ma żadnych wierszy o tych samych wartościach A, B i D, tak jak ma.

Jak wykonujesz to za pomocą pandy? Dziękuję Ci!

0
fremorie 3 lipiec 2017, 19:32

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Możesz osiągnąć przy użyciu drop_duplicates.

Inicjał DataFrame:

df=pd.DataFrame(columns=['a','b','c','d'], data=[[1,2,None,3],[1,2,50,3],[10,20,None,30],[5,6,7,8]])

df  
    a  b  c  d
  0  1  2 NaN  3
  1  1  2 50  3
  2 10 20 NaN 30
  3  5  6  7  8

Następnie możesz sortować DataFrame za pomocą kolumny C. To spadnie NaN s do dolnej części kolumny:

df = df.sort_values(['c'])

df
    a  b  c  d
  3  5  6  7  8
  1  1  2 50  3
  0  1  2 NaN  3
  2 10 20 NaN 30

Następnie usuń duplikaty wybierające do wyboru pod uwagę kolumny z ignorowanie C i zachowując pierwszy wiersz:

df1 = df.drop_duplicates(['a','b','d'], keep='first')

  a  b  c  d
3  5  6  7  8
1  1  2 50  3
2 10 20 NaN 30

Ale będzie ważny tylko wtedy, gdy NaN s są w kolumnie {X1}}.

2
Dmitriy Fialkovskiy 3 lipiec 2017, 16:55

Możesz spróbować Fillna wraz z kroplami

df.bfill().ffill().drop_duplicates(subset=['A', 'B', 'D'], keep = 'last')

Spowoduje to obsługę scenariusza, takiego jak wartości A, B i D są takie same, ale C ma wartości nie Nan w obu wierszach. Dostajesz

  A  B  C  D
1  1  2  50 3
2  10 20 Nan 30
3  5  6  7  8
2
Vaishali 3 lipiec 2017, 16:50

To jest dla mnie odpowiednie

notdups = ~df.duplicated(df.columns.difference(['C']), keep=False)
notnans = df.C.notnull()

df[notdups | notnans]

  A  B   C  D
1  1  2 50.0  3
2 10 20  NaN 30
3  5  6  7.0  8
2
piRSquared 3 lipiec 2017, 21:56