Chcę wyświetlić dane odpowiedzi na wykresach. ale Tankvalue wychodzi z zakresu i przekazuje komunikat o błędzie

Tankvalue nie jest zdefiniowany.

Jak uzyskać dostęp do zmiennej na całym świecie. Wykresy nie ładują się z powodu niezdefiniowanej wartości. Chcesz pokazać Tankvalue na wykresie.

var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('myCtrl', function ($scope, $http) {
  $http.get('url', {
      headers: {
        'Authorization': 'Basic Pasword=='
      }
    })
    .then(function (response) {
      $scope.names = response.data;
      $scope.decodedFrame = atob($scope.names.dataFrame);
      var Tankvalue = $scope.decodedFrame.substring(6);


    });
});
FusionCharts.ready(function () {
  var fusioncharts = new FusionCharts({
    type: 'cylinder',
    dataFormat: 'json',
    id: 'fuelMeter-1',
    renderAt: 'chart-container',
    width: '200',
    height: '350',
    dataSource: {
      "chart": {
        "theme": "fint",
        "caption": "Tank",
        "subcaption": "Bakersfield Central",
        "lowerLimit": "0",
        "upperLimit": "25",
        "lowerLimitDisplay": "Empty",
        "upperLimitDisplay": "Full",
        "numberSuffix": " ltrs",
        "showValue": "1",
        "chartBottomMargin": "45",
        "showValue": "0"
      },
      "value": Tankvalue,
      "annotations": {
        "origw": "400",
        "origh": "190",
        "autoscale": "1",
        "groups": [{
          "id": "range",
          "items": [{
            "id": "rangeBg",
            "type": "rectangle",
            "x": "$canvasCenterX-45",
            "y": "$chartEndY-30",
            "tox": "$canvasCenterX +45",
            "toy": "$chartEndY-75",
            "fillcolor": "#6caa03"
          }, {
            "id": "rangeText",
            "type": "Text",
            "fontSize": "11",
            "fillcolor": "#333333",
            "text": "80 ltrs",
            "x": "$chartCenterX-45",
            "y": "$chartEndY-50"
          }]
        }]
      }

    },

  });
  fusioncharts.render();
});
0
pvkm 28 czerwiec 2017, 10:11

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

$http.get() to funkcja asynchroniczna, więc FusionCharts.ready() uruchamia przed wartością przypisaną do zmiennej Tankvalue. Aby naprawić ten ruch {X3}} Funkcja wewnątrz .then().

Zrób to:

var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('myCtrl', function ($scope, $http) {
  $http.get('url', {
      headers: {
        'Authorization': 'Basic Pasword=='
      }
    })
   .then(function (response) {
    $scope.names = response.data;
    $scope.decodedFrame = atob($scope.names.dataFrame);
    var Tankvalue = $scope.decodedFrame.substring(6);
    FusionCharts.ready(function () {
    var fusioncharts = new FusionCharts({
    type: 'cylinder',
    dataFormat: 'json',
    id: 'fuelMeter-1',
    renderAt: 'chart-container',
    width: '200',
    height: '350',
    dataSource: {
      "chart": {
        "theme": "fint",
        "caption": "Tank",
        "subcaption": "Bakersfield Central",
        "lowerLimit": "0",
        "upperLimit": "25",
        "lowerLimitDisplay": "Empty",
        "upperLimitDisplay": "Full",
        "numberSuffix": " ltrs",
        "showValue": "1",
        "chartBottomMargin": "45",
        "showValue": "0"
      },
      "value": Tankvalue,
      "annotations": {
        "origw": "400",
        "origh": "190",
        "autoscale": "1",
        "groups": [{
          "id": "range",
          "items": [{
            "id": "rangeBg",
            "type": "rectangle",
            "x": "$canvasCenterX-45",
            "y": "$chartEndY-30",
            "tox": "$canvasCenterX +45",
            "toy": "$chartEndY-75",
            "fillcolor": "#6caa03"
          }, {
            "id": "rangeText",
            "type": "Text",
            "fontSize": "11",
            "fillcolor": "#333333",
            "text": "80 ltrs",
            "x": "$chartCenterX-45",
            "y": "$chartEndY-50"
          }]
        }]
      }

    },

  });
  fusioncharts.render();
  });  
 });
});
0
anoop 28 czerwiec 2017, 07:24

Nie można używać zmiennej lokalnej poza inną funkcją

$scope.Tankvalue = $scope.decodedFrame.substring(6);
0
Dixit 28 czerwiec 2017, 07:17
Move FusionCharts.ready() inside then block as shown below.
.then(function (response) {
      $scope.names = response.data;
      $scope.decodedFrame = atob($scope.names.dataFrame);
      var Tankvalue = $scope.decodedFrame.substring(6);

      FusionCharts.ready(function () {
        var fusioncharts = new FusionCharts({
          type: 'cylinder',
          dataFormat: 'json',
          id: 'fuelMeter-1',
          renderAt: 'chart-container',
          width: '200',
          height: '350',
          dataSource: {
            "chart": {
              "theme": "fint",
              "caption": "Tank",
              "subcaption": "Bakersfield Central",
              "lowerLimit": "0",
              "upperLimit": "25",
              "lowerLimitDisplay": "Empty",
              "upperLimitDisplay": "Full",
              "numberSuffix": " ltrs",
              "showValue": "1",
              "chartBottomMargin": "45",
              "showValue": "0"
            },
            "value": Tankvalue,
            "annotations": {
              "origw": "400",
              "origh": "190",
              "autoscale": "1",
              "groups": [{
                "id": "range",
                "items": [{
                  "id": "rangeBg",
                  "type": "rectangle",
                  "x": "$canvasCenterX-45",
                  "y": "$chartEndY-30",
                  "tox": "$canvasCenterX +45",
                  "toy": "$chartEndY-75",
                  "fillcolor": "#6caa03"
                }, {
                  "id": "rangeText",
                  "type": "Text",
                  "fontSize": "11",
                  "fillcolor": "#333333",
                  "text": "80 ltrs",
                  "x": "$chartCenterX-45",
                  "y": "$chartEndY-50"
                }]
              }]
            }

          },

        });
        fusioncharts.render();
      });

    });
1
Deepthi S 28 czerwiec 2017, 07:24