<div id = "a" >  </div>
<div id ="b"> child </div>

Więc mam tu dwa div, chcę uzyskać div "B" wewnątrz div "A", jeśli wpiszę:

document.getElementById("a").innerHTML = document.getElementById("b").value;

Daje mi to wyjście

<div id = "a" > child </div>

Ale ja chcę

<div id = "a" > <div id ="b"> child </div> </div>
0
Ng21 27 czerwiec 2017, 23:03

4 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

W czasie zajęło mi to napisać, inne odpowiedzi były takie same.

Uruchom fragment, aby zobaczyć kod w akcji ...

setTimeout(function() {
 var a = document.getElementById("a");
 var b = document.getElementById("b");
 a.appendChild(b)
}, 1000)
.border {
 border: 1px solid black;
 width: 100%;
 max-width: 50px;
 text-align: center;
 margin: 5px 0;
}

.border div{
 width: 80%;
 margin: 5px auto;
}
<div id="a" class="border">A</div>
<div id="b" class="border">B</div>
2
Christian4423 27 czerwiec 2017, 20:11

Możesz skopiować tag b, aby oznaczyć kopiowanie go Outerhtml

document.getElementById("a").innerHTML = document.getElementById("b").outerHTML;

Następnie jeśli chcesz usunąć znacznik b

document.getElementById('b').remove();
0
Samega 7Cattac 27 czerwiec 2017, 20:26

Użyj Element's OuterHTML w następujący sposób:

document.getElementById("a").innerHTML = document.getElementById("b").outerHTML;

3
debute 27 czerwiec 2017, 20:07

Spróbuj appendChild();

document.getElementById('a').appendChild(document.getElementById('b'));
<div id = "a" ></div>
<div id ="b">child</div>
6
Karen Grigoryan 27 czerwiec 2017, 20:08