Na przykład mam następującą tablicę 2D:

ls = [
  [1,2,3,4,'A',5],
  [1,2,3,4,'A',5],
  [1,2,3,4,'A',5],
  [-1,-2,-3,-4,'B',-5],
  [-1,-2,-3,-4,'B',-5],
  [-1,-2,-3,-4,'B',-5]
]

Chcę wybrać 1st, 3, 4. kolumnę ls i odpowiednio zapisywać każdą kolumnę na nową listę. Co więcej, mam nadzieję wybrać kondycjonowane na 5. kolumnie, tj. Sprawdzanie, czy 'A' lub 'B', jak następuje:

la1 = [int(x[0]) for x in ls if 'A' in x[4]]
la2 = [int(x[2]) for x in ls if 'A' in x[4]]
la3 = [float(x[3]) for x in ls if 'A' in x[4]]
lb1 = [int(x[0]) for x in ls if 'B' in x[4]]
lb2 = [int(x[2]) for x in ls if 'B' in x[4]]
lb3 = [float(x[3]) for x in ls if 'B' in x[4]]

Wiem, że moja implementacja nie jest skuteczna w dużych tablicach. Czy istnieje lepsza implementacja? Dziękuję wszystkim za pomoc !!!

0
pfc 28 czerwiec 2017, 11:29

4 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Możesz spróbować użyć Numpy, jest wysoce wydajna biblioteka tablicy dla Pythona:

import numpy as np

ls = np.array([ # wrap ls into numpy array
  [1,2,3,4,'A',5],
  [1,2,3,4,'A',5],
  [1,2,3,4,'A',5],
  [-1,-2,-3,-4,'B',-5],
  [-1,-2,-3,-4,'B',-5],
  [-1,-2,-3,-4,'B',-5]
])

a_rows = ls[:,4] == 'A' # select rows with A in 4-th column
b_rows = ls[:,4] == 'B'
col_1 = ls[:,0] # select first column
col_3 = ls[:,2]
col_4 = ls[:,3]
la1 = col_1[a_rows] # first column with respect to the rows with A
la2 = col_3[a_rows]
la3 = col_4[a_rows]
lb1 = col_1[b_rows]
lb2 = col_3[b_rows]
lb3 = col_4[b_rows]
1
Aleksei Shestakov 28 czerwiec 2017, 09:04

Myślę, że przechowywanie list w słowniku byłby mądry, gdybyś miał wielu z nich, a także dla pętli może być szybsza, ponieważ jesteś rodzajem podziału danych na podstawie stanu:

d = {'la1': [],
   'la3': [],
   'la4': [],
   'lb1': [],
   'lb3': [],
   'lb4': []}

ls = [[1,2,3,4,'A',5],
   [1,2,3,4,'A',5],
   [1,2,3,4,'A',5],
   [-1,-2,-3,-4,'B',-5],
   [-1,-2,-3,-4,'B',-5],
   [-1,-2,-3,-4,'B',-5]]

for sublist in ls:
  if sublist[4] == "A":
    d['la1'].append(int(sublist[0]))
    d['la3'].append(int(sublist[2]))
    d['la4'].append(float(sublist[3]))
  elif sublist[4] == "B":
    d['lb1'].append(int(sublist[0]))
    d['lb3'].append(int(sublist[2]))
    d['lb4'].append(float(sublist[3]))

print (d)

#{'lb4': [-4.0, -4.0, -4.0], 'lb1': [-1, -1, -1], 'la3': [3, 3, 3], 'la4': [4.0, 4.0, 4.0], 'la1': [1, 1, 1], 'lb3': [-3, -3, -3]}
0
ragardner 28 czerwiec 2017, 09:17

Użyj macierzy numpy Są szybsze niż normalne listy, spróbuj uruchomić każdą linię kodu podanego poniżej

ls = np.array([[1,2,3,4,'A',5],[1,2,3,4,'A',5],[1,2,3,4,'A',5],[-1,-2,-3,-4,'B',-5],[-1,-2,-3,-4,'B',-5],[-1,-2,-3,-4,'B',-5]])
filterA = (ls[:,4]=='A')
filterB = (ls[:,4]=='B')
newarrayA=ls[filterA]
newarrayB=ls[filterB]
selectedcolumnsA=newarrayA[:,(0,2,3)]
selectedcolumnsB=newarrayB[:,(0,2,3)] 
la1,la2,la3=selectedcolumnsA[:,0],selectedcolumnsA[:,1],selectedcolumnsA[:,2]
lb1,lb2,lb3=selectedcolumnsB[:,0],selectedcolumnsB[:,1],selectedcolumnsB[:,2]

Mam nadzieję, że to pomoże. Jeśli czujesz się nieswojo, spróbuj naukę numpy

0
Nimish Bansal 28 czerwiec 2017, 09:06

Można scalić szereg 6 listów do dwóch:

la1, la2, la3= zip(*((x[0], x[2], float(x[3])) for x in ls if 'A' in x[4]))
lb1, lb2, lb3= zip(*((x[0], x[2], float(x[3])) for x in ls if 'B' in x[4]))

To najpierw tworzy listę 3-krotnych (x[0], x[2], float(x[3])), a następnie używa starego sztuczki zip(*values) do transpozycji i rozpakować go w zmiennych la1, la2, la3.


Bardziej wydajny niż to byłaby prosta pętla:

la1, la2, la3 = [], [], []
lb1, lb2, lb3 = [], [], []
for x in ls:
  if 'A' in x[4]:
    la1.append(x[0])
    la2.append(x[2])
    la3.append(float(x[3]))
  if 'B' in x[4]:
    lb1.append(x[0])
    lb2.append(x[2])
    lb3.append(float(x[3]))
1
Aran-Fey 28 czerwiec 2017, 08:43