Idę na wycentrowanym poziomym linearlayout. Próbowałem Androida: Gravity = "Center" (Whitch nie ośrodek)

I wypróbowany Androida: Gravity = "Center" Android: Layout_weight = "1" (układ nie był wyświetlany)

Aktualny plik XML.

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_weight="1"
  android:gravity="center"
  android:orientation="horizontal" >

  <CheckBox android:id="@+id/idCheckBuyOrders"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text=" Buy Orders"
    android:onClick="onCheckBuyClicked"/>

  <CheckBox android:id="@+id/idCheckSellOrders"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text=" Sell Orders"
    android:onClick="onCheckSellClicked"/>

  <CheckBox android:id="@+id/idCheckOpenOrders"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text=" Close Orders"
    android:onClick="onCheckCloseClicked"/>


</LinearLayout>

<ListView
  android:id="@+id/list_view2"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"></ListView>

</LinearLayout>
1
Ted pottel 29 styczeń 2018, 16:01

5 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Spróbuj użyć android:layout_gravity="center" jak poniżej kodu:

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_gravity="center"
  android:layout_weight="1"
  android:orientation="horizontal"/>
1
R G 29 styczeń 2018, 13:07

Proszę zrobić szerokość linearlayout jako match_parent jak ten android:layout_width="match_parent"

1
Saurabh Vadhva 29 styczeń 2018, 13:03

Możesz to zrobić

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_weight="1"
  android:orientation="horizontal" >

  <CheckBox android:id="@+id/idCheckBuyOrders"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_weight="0.33"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text=" Buy Orders"
    android:onClick="onCheckBuyClicked"/>

  <CheckBox android:id="@+id/idCheckSellOrders"
     android:layout_width="0dp"
    android:layout_weight="0.33"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text=" Sell Orders"
    android:onClick="onCheckSellClicked"/>

  <CheckBox android:id="@+id/idCheckOpenOrders"
     android:layout_width="0dp"
    android:layout_weight="0.33"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text=" Close Orders"
    android:onClick="onCheckCloseClicked"/>


</LinearLayout>

<ListView
  android:id="@+id/list_view2"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"></ListView>

</LinearLayout>
0
MaYur MahAjan 29 styczeń 2018, 13:10

Wystarczy zmienić swoją szerokość linearlayout jako match_parent.

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
     android:layout_width="match_parent"
     android:layout_height="wrap_content"
     android:layout_weight="1"
     android:gravity="center"
     android:orientation="horizontal" >
0
Prakash 29 styczeń 2018, 13:12

Wystarczy zmienić szerokość pojemnika linearlayout do dopasowania_parent. Lubię to

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"// *<== wrap_content to match_parent* 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:layout_weight="1"
    android:gravity="center"
    android:orientation="horizontal" >

Dobrze będziesz iść. :)

0
IMRA 29 styczeń 2018, 13:21