Próbuję zrobić pole edycyjne w kanciasty JS, ale nie wiem, jak to zrobić, pomóż mi

Poniżej znajduje się mój kod operacji Crud

var app = angular.module('myApp', [])
app.controller('myCtrl', ['$scope', function($scope) {
 $scope.products = ["venu", "balaji", "suresh"];
 $scope.addItem = function() {
  $scope.errortext = "";
  if (!$scope.addMe) {
   return;
  }
  if ($scope.products.indexOf($scope.addMe) == -1) {
   $scope.products.push($scope.addMe)
  } else {
   $scope.errortext = "The item is already in your names list.";
  }
 }
 $scope.removeItem = function(x) {
  $scope.errortext = "";
  $scope.products.splice(x, 1);
 }
}])
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.23/angular.min.js"></script>
<div ng-app="myApp">
 <div ng-controller="myCtrl">
  <ul>
   <li ng-repeat="x in products">{{x}}<span ng-click="removeItem($index)">×</span>
   </li>
  </ul>
  <input ng-model="addMe">
  <button ng-click="addItem()">ADD</button>
  <p>{{errortext}}</p>
  <p>Try to add the same name twice, and you will get an error message.</p>
 </div>
</div>

Robię operacje Crud w kątowym JS. Zrobiłem usunięcie i dodałem, ale nie wiem, jak zrobić edycję operacji w kątowym JS

1
Babu 28 czerwiec 2017, 10:44

5 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź
var app = angular.module('myApp', [])
app.controller('myCtrl', ['$scope', function($scope) {
 $scope.products = ["venu", "balaji", "suresh"];
 $scope.addItem = function() {
  $scope.errortext = "";
  if (!$scope.addMe) {
   return;
  }
  if ($scope.products.indexOf($scope.addMe) == -1) {
   $scope.products.push($scope.addMe)
  } else {
   $scope.errortext = "The item is already in your names list.";
  }
  
  $scope.addMe = "";
 }
 $scope.removeItem = function(x) {
  $scope.errortext = "";
  $scope.products.splice(x, 1);
 }
 
 $scope.edit = function(index){
   $scope.addMe = $scope.products[index];
   $scope.products.splice(index, 1);
 }
 
}])
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.23/angular.min.js"></script>
<div ng-app="myApp">
 <div ng-controller="myCtrl">
  <ul>
   <li ng-repeat="x in products">{{x}}
   <span ng-click="removeItem($index)">×</span>
   <span style="color:blue;cursor:pointer;" ng-click="edit($index)">Edit</span>
   </li>
  </ul>
  <input ng-model="addMe">
  <button ng-click="addItem()">ADD</button>
  <p>{{errortext}}</p>
  <p>Try to add the same name twice, and you will get an error message.</p>
 </div>
</div>

Spróbuj tego.

1
Atul Sharma 28 czerwiec 2017, 07:54

Do edycji tego, co możesz zrobić:

0. Wprowadź identyfikator na Edycja Kliknij i uzyskaj dane tego identyfikatora i przypisać do tej samej zmiennej używanej do dodawania i ukrywania przycisku Dodaj i pokaż przycisk aktualizacji.

1. Użyj tego samego pola tekstowego, którego używasz do dodawania i wyświetlania / Ukryj przycisku Dodaj / aktualizuj odpowiednio.

2. Możesz użyć oddzielnie div, który zawiera jedno pole tekstowe i przycisk, aby zaktualizować.show/hide zgodnie z działaniem.

0
UniCoder 28 czerwiec 2017, 08:12

Jeśli chcesz go wziąć na "następny poziom", sprawdź XeDitable. :)

https://vitalets.github.io/angular-xeDitable/#text-Simple.

Powodzenia!

0
Marius 28 czerwiec 2017, 08:04

Początkowo musisz dodać opcję edycji na <li> powiedz,

<ul>
   <li ng-repeat="x in products">{{x}}
     <span ng-click="removeItem($index)">×</span> 
     <span ng-click="editItem($index)">Edit</span>

   </li>
</ul>

Następnie dodaj funkcję sterownika do edycji {x0}} jak

 $scope.editItem= function(index) {
  $scope.addMe = $scope.products[index];
  //this variable will allow you to check whether the operation is an edit or add
  $scope.editIndex = index;
 }

Następnie możesz ponownie użyć funkcji addItem()

$scope.addItem = function() {
  $scope.errortext = "";
  if (!$scope.addMe) {
   return;
  }
  if(angular.isDefined($scope.editIndex)){
   $scope.products[$scope.editIndex] = $scope.addMe;
   //reset the variable to undefined after using it
   $scope.editIndex = undefined;
  }else{
    if ($scope.products.indexOf($scope.addMe) == -1) {
     $scope.products.push($scope.addMe);
    } else {
     $scope.errortext = "The item is already in your names list.";
    }
   }
 }
0
Ankit Agarwal 28 czerwiec 2017, 07:56

Rozwiązanie jest tutaj:

HTML

<li ng-repeat="x in products" ng-click="preEdit(x, $index)">{{x}}<span ng-click="removeItem($index)">×</span></li>
<input ng-model="addMe">
<button ng-if="isAdd" ng-click="addItem()">ADD</button>
<button ng-if="!isAdd" ng-click="editItem()">EDIT</button>

JS

$scope.isAdd = true;
$scope.preEdit = preEdit;
var index = '';
function preEdit(x, i){
   $scope.addMe = x;
   index = i;
   $scope.isAdd = false;
}
$scope.editItem = editItem ;
function editItem (){
   $scope.products[index] = $scope.addMe;
   $scope.isAdd = true;
   $scope.addMe = '';
   index = '';
}

Spójrz na moje rozwiązanie w Filddeds: https://jsfiddle.net/tfx8NJW6/

1
nevradub 28 czerwiec 2017, 08:01