Nie mogę się rozdzieć (Lodash) właściwości obliczeniowych ani Vuex Getters. Funkcje powstałe zawsze zwracają niezdefiniowane.

https://jsfiddle.net/guanzo/yqk0jp1j/2/

HTML:

<div id="app">
 <input v-model="text">
 <div>computed: {{ textComputed }} </div>
 <div>debounced: {{ textDebounced }} </div>
</div>

JS:

new Vue({
  el:'#app',
 data:{
  text:''
 },
 computed:{
  textDebounced: _.debounce(function(){
   return this.text
  },500),
  textComputed(){
    return this.text
  }
 }

})
17
Eric Guan 27 czerwiec 2017, 08:09

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Jak wspomniałem w moim komentarzu, powstanie jest z natury asynchroniczną, więc nie może zwrócić wartości. W zależności od potrzeb możesz odszyć się na stronie wejście . Nie będzie różnicy między wartością w text, a to w textComputed, ale jeśli jesteś v-model="textComputed", zostanie odtworzona ustawienie wartości.

Jeśli specjalnie chcesz pobłąkować wersję zmiennej, Mrapers , otrzymał dobre rozwiązanie.

var x = new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  text: 'start'
 },
 computed: {
  textComputed: {
   get() {
    return this.text;
   },
   set: _.debounce(function(newValue) {
    this.text = newValue;
   }, 500)
  }
 }
})
<script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/vue/2.3.4/vue.min.js"></script>
<script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/lodash.js/4.17.4/lodash.js"></script>
<div id="app">
 <div>
  Debounced input:
  <input v-model="textComputed">
 </div>
 <div>
  Immediate input:
  <input v-model="text">
 </div>
 <div>computed: {{ textComputed }} </div>
 <div>debounced: {{ text }} </div>
</div>
33
Roy J 27 czerwiec 2017, 13:05
 1. Prosty
 2. Brak zewnętrznych zależności (takich jak {x0}})
 3. Dostosowany do Vue.
import Vue from 'vue'

// Thanks to https://github.com/vuejs-tips/v-debounce/blob/master/debounce.js
function debounce(fn, delay) {
 var timeoutID = null
 return function () {
  clearTimeout(timeoutID)
  var args = arguments
  var that = this
  timeoutID = setTimeout(function () {
   fn.apply(that, args)
  }, delay)
 }
}

function debouncedProperty(delay) {
 let observable = Vue.observable({ value: undefined });
 return {
  get() { return observable.value; },
  set: debounce(function (newValue) { observable.value = newValue; }, delay)
 }
}

// component
export default {
 computed: {
  myProperty: debouncedProperty(300),
 },
}
1
Francois 10 sierpień 2019, 08:58

Nie mam wglądu, dlaczego funkcja zadłużenia nie działa na własności obliczeniowej. Jednak alternatywnym rozwiązaniem jest umieszczenie odwołania na funkcji w sekcji {x0}} i zadzwoń go za pomocą watch.

https://jsfiddle.net/vsc4npv3/

HTML:

<div id="app">
<input v-model="text">
<div>computed: {{ textComputed }} </div>
<div>debounced: {{ debouncedText }} </div>
</div>

JavaScript:

var x = new Vue({
  el:'#app',
 data:{
  text:'',
  debouncedText: ''
 },
 watch: {
  text: function (val) {
    this.debouncer();
  }
 },
 computed:{
  textComputed(){
    return this.text;
  }
 },
 methods: {
  debouncer: _.debounce(function(){
   this.debouncedText = this.text;
  },500)
 }

})
3
mrogers 27 czerwiec 2017, 05:23