Dodając element mdl-checkbox do pliku HTML, otrzymuję następujący wynik:

enter image description here

<label id="check" class="mdl-checkbox mdl-js-checkbox mdl-js-ripple-effect">
<input id="MdlCheckBox" type="checkbox" class="mdl-checkbox__input" value="0" />
<span class="mdl-checkbox__label">Check Me</span>

Dodając ten sam kod przez wtryskiwanie Pole wyboru staje się proste:

enter image description here

var html = '<label id="check" class="mdl-checkbox mdl-js-checkbox mdl-js-ripple-effect"><input id="MdlCheckBox" type="checkbox" class="mdl-checkbox__input" value="0" /><span class="mdl-checkbox__label">Check Me</span></label>';
$("#dynamic-checkbox").append(html);

Oto jsfiddle

Próbowałem użyć gotowego

$(function() {
  $("#dynamic-checkbox").append(html);
)};

Bez zmiany.

Każdy polecany sposób dynamicznego dodawania mdl element?

0
Idan 27 czerwiec 2017, 16:58

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Istnieje sekcja na dynamicznych dodanych elementach w przewodniku rozpoczęcia

https://getmdl.io/started/index.html#dynamic.

Musisz zarejestrować nowy element

upgradeElement
0
Lorenzo Catalano 27 czerwiec 2017, 14:18

Za każdym razem, gdy dynamicznie dodałem coś, po prostu aktualizuję wszystko:

function refreshMDL(){
    if(typeof componentHandler !=="undefined"){
        componentHandler.upgradeAllRegistered();
    }
}

Uruchomię tę funkcję po dynamicznym dodaniu wszystkiego do zależy od MDL.

0
Danbardo 7 lipiec 2017, 13:56

MDL dynamicznie dodawaj klasę do komponentu. Kiedy dynamicznie dodasz komponent, musisz powiedzieć MDL, aby zarejestrować się do komponentu, aby go uaktualnić. Twoje pytanie jest bardzo związane z Jak mogę zaktualizować / odświeżyć elementy Google MDL, które dodaję do mojej strony dynamicznie?

0
Epitouille 27 czerwiec 2017, 14:13