Próbuję ostrzec zmiennej magii, aby sprawdzić, czy kod jest OK, czy nie, ale konsola pokazuje tylko błąd w linii VAR Magic. Czy ktoś może mi wyjaśnić, dlaczego pokazuje ten błąd? Z góry dziękuję.

<script>
   var string="Let's play with colour";
   var color=Math.floor(Math.random() * 16777215).toString(16);
   var magic='<span style="color:'#'+color+">'+string+'</span>';
   alert(magic);
</script>  
0
Abdur Rahman 26 czerwiec 2017, 16:15

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Oprócz niewłaściwych terminatorów ciągłych, trzeba podkładać ciąg z wiodącymi zerami, aby uzyskać zawsze długość sześciu znaków.

var string = "Let's play with colour";
var color = ('00000' + Math.floor(Math.random() * 16777215).toString(16)).slice(-6);
var magic = '<span style="color: #' + color + '">' + string + '</span>';
console.log(magic);
0
Nina Scholz 26 czerwiec 2017, 13:25

Masz kilka błędów z cudzysłowami na tej linii.

Spróbuj tego:

<script>
   var string = "Let's play with colour";
   var color = Math.floor(Math.random() * 16777215).toString(16);
   var magic = '<span style="color: #'+color+'">'+string+'</span>';
   alert(magic);
</script>  
0
Aron 26 czerwiec 2017, 13:17

Ta linia powinna być:

var magic='<span style="color:#'+color+'">'+string+'</span>';
1
Arpad Hollo 26 czerwiec 2017, 13:16