Próbuję uzyskać dostęp do parametru "Lista" w następujących zestawach danych odebranych z [Otwórz mapę pogodową] [1]. Zasadniczo musi uzyskać dostęp do warstwy listy w poniższym zestawie, w którym mogę uzyskać parametr TEMP.

{ 
"cod":"200",
"message":0.0046,
"cnt":37,
"list":[ 
 { 
   "dt":1518080400,
   "main":{ 
    "temp":297.81,
    "temp_min":295.457,
    "temp_max":297.81,
    "pressure":1011.64,
    "sea_level":1018.79,
    "grnd_level":1011.64,
    "humidity":71,
    "temp_kf":2.35
   },
   "weather":[ 
    { 
      "id":800,
      "main":"Clear",
      "description":"clear sky",
      "icon":"01d"
    }
   ],
   "clouds":{ 
    "all":0
   },
   "wind":{ 
    "speed":3.76,
    "deg":322.502
   },
   "sys":{ 
    "pod":"d"
   },
   "dt_txt":"2018-02-08 09:00:00"
 },
 { 
   "dt":1518091200,
   "main":{ 
    "temp":298.03,
    "temp_min":296.468,
    "temp_max":298.03,
    "pressure":1010.47,
    "sea_level":1017.64,
    "grnd_level":1010.47,
    "humidity":65,
    "temp_kf":1.57
   },
   "weather":[ 
    { 
      "id":802,
      "main":"Clouds",
      "description":"scattered clouds",
      "icon":"03d"
    }
   ],
   "clouds":{ 
    "all":48
   },
   "wind":{ 
    "speed":4.77,
    "deg":315
   },
   "sys":{ 
    "pod":"d"
   },
   "dt_txt":"2018-02-08 12:00:00"
 },
 { 
   "dt":1518102000,
   "main":{ 
    "temp":294.89,
    "temp_min":294.104,
    "temp_max":294.89,
    "pressure":1011.17,
    "sea_level":1018.11,
    "grnd_level":1011.17,
    "humidity":77,
    "temp_kf":0.78
   },
   "weather":[ 
    { 
      "id":802,
      "main":"Clouds",
      "description":"scattered clouds",
      "icon":"03d"
    }
   ],
   "clouds":{ 
    "all":44
   },
   "wind":{ 
    "speed":4.91,
    "deg":287.002
   },
   "sys":{ 
    "pod":"d"
   },
   "dt_txt":"2018-02-08 15:00:00"
 }
]}

Nie jestem pewien, jak o to pójść. Ciągle otrzymuję błąd błędu "Błąd błędu: nie można znaleźć innego obiektu podtrzymującego"

Próbowałem zapętlić się przez to jak poniżej

this.http.get('http://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?id=3362024&APPID=bbcf57969e78d1300a815765b7d587f0').subscribe(data => {
  this.items = JSON.stringify(data);
  console.log(this.items);
  for(var i = 0; i < this.items.length; i++){
   this.min = this.items[i].dt;
   console.log(this.min);
  }
 });
4
skydev 8 luty 2018, 09:54

4 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Spróbuj tego. Upewnij się, że importujesz po imporcie na górze komponentu

import 'rxjs/Rx';

Lub

import 'rxjs/add/operator/map'

   getData(){
    this.http.get('https://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?id=3362024&APPID=bbcf57969e78d1300a815765b7d587f0')
.map(res=>res.json()).subscribe(data => {
    this.items = data;
    console.log(this.items);
    for(var i = 0; i < this.items.list.length; i++){
     this.min = this.items.list[i].main;
     console.log(this.min);
    }
   });
   }

Demo robocze .

2
santosh singh 8 luty 2018, 07:48

Do konsoli.log (dane); i sprawdź, jakie dane dostajesz się z API.

Jeśli otrzymujesz dane JSON z API, a następnie nie do json.stringify (dane);

Jeśli dostajesz JSON zawarty w ciągu, a następnie JSON.PARSE ();

Po tym dostaniesz JSON w zmiennej, a możesz go zmierzyć w następujący sposób

Również nie opublikuj swojego klawisza API , inne, inne mogą trafić API za pomocą klucza API

this.http.get('http://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?id=yourId&APPID=yourapikey')
       .subscribe(data => {

       var res = JSON.parse(data); //if you are getting JSON in a string, else do res = data;

       for(var i = 0; i < res.list.length; i++){
        console.log(res.list[i].main.temp);
       }
     });
2
AjinkyaBhagwat 8 luty 2018, 08:47

Biorąc pod uwagę, że jesteś poprawnie dostarczenie odpowiedzi JSON: => jeden sposób: Jeśli znasz odpowiedź z góry, a jego podstawowa struktura jest zawsze taka sama: Możesz utworzyć obiekt modelowy podobny do odpowiedzi JSON i przypisać odpowiedzi JSON na ten obiekt i dostęp wszelkie wartości.

Na przykład

  export class TopLayer{
   fieldName1: dataType;
   fieldName2: Array<SecondLayer>;
  }
  export class SecondLayer{
   fieldName1: datatype;
   fieldName2: ThirdLayer;
  }
export class ThirdLayer{
  fieldName: datatype
}

Inny jest: Przypisz swoją odpowiedź JSON na zmienną Var, a następnie uzyskaj dostęp do tego, czego potrzebujesz: np.

  var x = response;
     var list = x.list;
1
Nabin Kumar Khatiwada 8 luty 2018, 08:30

Możemy również zrobić:

this.http.get("some-api-url")
  .subscribe((response)=>{
   for (let key in response) {
    if (response.hasOwnProperty(key)) {
     let element = response[key];
     let singleData = {id: element.id, value: element.value};
     this.dataArray.push(singleData);
    }
   }

  },
  (error)=>{
   console.log(error)
  });

Gdy odpowiedź jest jak [{}, {}, ...]

0
Rakibul Haq 13 maj 2020, 07:29