Po naciśnięciu klawisza Enter strona znika. Wyłączam więc klucz do formularza. Ale jeśli jestem w Textlai, chcę włączyć klucz do nowej linii. Proszę o rozwiązanie jQuery.

 function stopRKey(evt){

    var evt = (evt) ? evt : ((event) ? event : null);
    var node = (evt.target) ? evt.target : ((evt.srcElement) ? 
     evt.srcElement : null);
    if ((evt.keyCode == 13) && (node.type=="text")) {
      return false;
    }
    else if((evt.keyCode==13) && (node.type=="checkbox")){
      return false;
    }

    else if((evt.keyCode==13) && (node.type=="table")){
      return false;
    }
    else if((evt.keyCode==13) && (node.type=="file")){
      return false;
    }
    else if((evt.keyCode==13) && (node.type=="paragraph")){
      return false;
    }
    else if((evt.keyCode==13) && (node.type=="textarea")){
      return false;
    }
    else if((evt.keyCode==13) && (node.type=="list")){
      return false;
    }
    else if((evt.keyCode==13) && (node.type=="choice")){
      return false;
    }

    else if((evt.keyCode==13) && (node.type=="date")){
      return false;
    }
    else if((evt.keyCode==13) && (node.type=="ip_cidr")){
      return false;
    }
    else {
      return true;
    }
 };
  document.onkeypress = stopRKey;
0
shashank 26 czerwiec 2017, 20:41

4 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

document.activeElement zapewnia aktualnie skupiony element.

function stopRKey(ev){
 if (ev.which == 13){ // which normalizes charCode and keyCode
  var e = document.activeElement;
  if (e.type == "textarea") return true; // this can also be e.id or e.classList
  else return false;
 }
}

document.onkeypress = stopRKey;
<input type="text">

<textarea></textarea>
0
Luca Kiebel 26 czerwiec 2017, 17:53
 document.onkeypress = function(evt) {
 if(evt.target.toString() !== '[object HTMLTextAreaElement]' && evt.charCode === 13){
 evt.preventDefault();
 return;
 }
};
0
Amin Pourhadi 26 czerwiec 2017, 18:19

Jestem na mobilnym, więc nie testowany, ale to powinno działać

document.addEventListener('keypress', e => {
  If(document.querySelector(':focus').type !== 'textarea' && e.keyCode == 13) {
    e.preventDefault();
  }
});
0
cmd430 26 czerwiec 2017, 17:59

Oto kolejne rozwiązanie:

var textAreas=document.getElementsByTagName('textarea');
  for(var i=0;i<textAreas.length;i++){
    textAreas[i].onkeypress=stopRKey;
  }
0
liontass 26 czerwiec 2017, 17:59