Potrzebuję funkcji jQuery, która powinna dać dzieciom elementy atrybuty Div Divs Divs CSS.

<div class="container">
 <div class="autogenerated-div"></div>
 <div class="autogenerated-div"></div>
 <div class="autogenerated-div"></div>
 <div class="autogenerated-div"></div>
 <div class="autogenerated-div"></div>
 <div class="autogenerated-div"></div>
 <div class="autogenerated-div"></div>
 <div class="autogenerated-div"></div>
</div>

Divs wewnątrz kontenera są generowane automatycznie.

Dzieci elementu powinny mieć takie atrybuty CSS:

First child: animation-delay: 1s;

Second child: animation-delay: 2s;

Third child: animation-delay: 3s;

...

Próbowałem tego z NTH: Dziecko przez CSS, ale nie działa, więc potrzebuję rozwiązania jQuery.

-2
morizvonlanga 26 czerwiec 2017, 14:54

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Dodaje żądany atrybut CSS:

$( ".container>div.autogenerated-div" ).each(function( index ) {
 $(this).css("animation-delay",(index+1)+"s");
});

Fiddle: https://jsfiddle.net/wxhrks0x/

Lub zrób to z CSS mniej (bez jQuery):

@iterations: 8;
.autogenerated-div-loop (@i) when (@i > 0) {
 .autogenerated-div-@{i} {
  animation-delay: ~"@{i}%"s;
 }
 .autogenerated-div-loop(@i - 1);
}
.autogenerated-div-loop (@iterations);
2
zuluk 26 czerwiec 2017, 12:24

Naprawdę nie wymaga javascript lub jQuery. To po prostu nie nth:child ale :nth-child(n):

.container > :nth-child(1) {
 animation-delay: 1s;
 color: red;
}
.container > :nth-child(2) {
 animation-delay: 2s;
 color: blue;
}
.container > :nth-child(3) {
 animation-delay: 3s;
 color: green;
}
.container > :nth-child(4) {
 animation-delay: 4s;
 color: brown;
}
<div class="container">
 <div class="autogenerated-div">OOO</div>
 <div class="autogenerated-div">OOO</div>
 <div class="autogenerated-div">OOO</div>
 <div class="autogenerated-div">OOO</div>
 <div class="autogenerated-div">OOO</div>
 <div class="autogenerated-div">OOO</div>
 <div class="autogenerated-div">OOO</div>
 <div class="autogenerated-div">OOO</div>
</div>
3
connexo 26 czerwiec 2017, 12:09

Działa dobrze z nth-dzieckiem

div.autogenerated-div:nth-child(1) {
 width: 20px;
 height: 10px;
 background-color: red;
 animation: newcolor 1s ease;
 animation-delay: 1s;
}

div.autogenerated-div:nth-child(2) {
 width: 20px;
 height: 10px;
 background-color: blue;
 animation: newcolor 1s ease;
 animation-delay: 2s;
}

div.autogenerated-div:nth-child(3) {
 width: 20px;
 height: 10px;
 background-color: green;
 animation: newcolor 1s ease;
 animation-delay: 3s;
}

@keyframes newcolor {
 to {
  background-color: black;
 }
}
<div class="container">
 <div class="autogenerated-div"></div>
 <div class="autogenerated-div"></div>
 <div class="autogenerated-div"></div>
 <div class="autogenerated-div"></div>
 <div class="autogenerated-div"></div>
 <div class="autogenerated-div"></div>
 <div class="autogenerated-div"></div>
 <div class="autogenerated-div"></div>
</div>
0
Gerard 26 czerwiec 2017, 12:08