Próbuję wykonywać kątową aplikację Routing JS, działa dobrze, ale mam przed sobą błąd, który kliknąłem [Wyświetl listę studentów], która nie działa, a strona nie jest nawigacją na inną stronę ..

Poniżej znajduje się mój kod .. main.js

var app = angular.module("mainApp", ['ngRoute']);

app.config(['$routeProvider','$locationProvider',
  function($routeProvider,$locationProvider){
  $routeProvider
    .when('/', {
      templateUrl: 'home.html',
      controller: 'StudentController'
    })
    .when('/viewStudents', {
      templateUrl: 'viewStudents.html',
      controller: 'StudentController'
    })
    .otherwise({
      redirectTo: '/'
    });
    $locationProvider.hashPrefix('');
    $locationProvider.html5Mode({
      enabled:true,
      requiredBase:false
    }); 
}]);

app.controller('StudentController', function($scope) {
  $scope.students = [
    {name: 'Mark Waugh', city:'New York'},
    {name: 'Steve Jonathan', city:'London'},
    {name: 'John Marcus', city:'Paris'}
  ];

  $scope.message = "Click on the hyper link to view the students list.";
});

Poniżej jest mój home.html

<div class="container">
  <h2> Welcome </h2>
  <p>{{message}}</p>
  <a ng-href="/viewStudents"> View Students List</a>
</div>

Poniżej znajduje się moi ViewStudents.html

<div class="container">
  <h2> View Students </h2>
  Search:
  <br/>
    <input type="text" ng-model="name" />
  <br/>
  <ul>
    <li ng-repeat="student in students | filter:name">{{student.name}} , {{student.city}}</li>
  </ul>
  <a ng-href="/home">Back</a>
</div>

Poniżej znajduje się mój kod index.html

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <base href="/" />
    <script src="js/angular.min.js"></script>
    <script src="js/angular.route.js"></script>
    <script src="js/main.js"></script>
  </head>
    <body ng-app="mainApp">
      <ng-view></ng-view>
    </body>
</html>
1
Babu 27 czerwiec 2017, 09:36

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Musisz zmienić home.html jako,

<div class="container">
  <h2> Welcome </h2>
  <p>{{message}}</p>
  <a ng-href="#/viewStudents"> View Students List</a> 
</div>

PRÓBNY

1
Sajeetharan 27 czerwiec 2017, 06:47

Jeśli chcesz włączyć tryb HTML5, upewnij się, że zawiera znacznik {x0}} po załadowaniu skryptów. Lubię to

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <script src="js/angular.min.js"></script>
    <script src="js/angular.route.js"></script>
    <script src="js/main.js"></script>
    <base href="/" />
  </head>
    <body ng-app="mainApp">
      <ng-view></ng-view>
    </body>
</html>

I powinno działać dobrze.

Spójrz na Pracujący rozludni

0
AdityaParab 27 czerwiec 2017, 06:59

Zmiana

<a ng-href="/viewStudents"> View Students List</a>

Do

<a ng-href="#/viewStudents"> View Students List</a> 

Spróbuj

1
mt eee 27 czerwiec 2017, 06:41