Mój jQuery .resizable nie działa.
Daje błąd:

TypeError: $ (...). Resizal nie jest funkcją;

Mój kod to:

<html>
 <head>
  <link rel="stylesheet" href="test.css">
  <link rel="stylesheet" href="httpS://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/themes/base/jquery.ui.all.css" />
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
  <script type="text/javascript"> 
  $(function() {
   $("#main").resizable("enable");
  });
  </script>
 </head>
 <body>
  <div class="main" id="main"> 
   <div class="header"></div>
   <div class="innerMain">
    <div class="content"></div> 
   </div>
  </div> 
 </body>
</html>
1
Aviral Garg 27 czerwiec 2017, 08:45

5 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Ten fragment pracuje.
Poszukaj tutaj CDNS ... i szukaj zamówienia, aby je załadować.

$("#main").resizable();
#main{
 border:1px solid black;
}
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqueryui/1.12.1/jquery-ui.css">
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqueryui/1.12.1/jquery-ui.min.js"></script>

<div class="main" id="main">
 <div class="header"></div>
 <div class="innerMain">
  <div class="content">
   You can resize me!
  </div>
 </div>
</div> 
6
Louys Patrice Bessette 27 czerwiec 2017, 06:09

Dodaj bibliotekę jQuery-ui.js i usuń włączenie z funkcji rezygnacyjnej

<script src="https://code.jquery.com/ui/1.12.1/jquery-ui.js"></script>
<script>
 $( function() {
  $( "#main" ).resizable();
 } );
</script>
0
Prashant Tapase 27 czerwiec 2017, 05:51

Możesz zaginąć jQuery ui css i js:

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://code.jquery.com/ui/1.9.2/themes/base/jquery-ui.css"/>
<script src="http://code.jquery.com/ui/1.9.2/jquery-ui.js"></script>
0
Vigneshwaran Markandan 27 czerwiec 2017, 05:48
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>resizable</title>
    <!--div is used to style block element,span are used to group inline elements-->
  <style>
    .bluebox{
      background-color:#415E9B;
      font-size: 20px;
      color: white;
      height: auto;
       }
    .blackbox{
      background-color: #0C0C0C;
      font-size: 20px;
      color: white;
      height: 100px;
       }
       .greybox{
      background-color:rgb(161, 54, 165);
      font-size: 20px;
      color: white;
      height: 100px;
       }
    .great{
      background-color: yellowgreen;
      color: teal;
    }
    .news{
      background-color:palevioletred ;
      columns: auto 1px;;
      height: auto;

    }
    .org{
      background-color: peru;
      color:red;
      height: auto;
    }
    #fb{
      border:1px solid black;
    }
    </style>
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
    <link rel="stylesheet" href="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.12.1/themes/smoothness/jquery-ui.css">
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.12.1/jquery-ui.min.js"></script>


  </head>
  <body>
    <div class="bluebox" id="fb">
    <p>facebook is <span class="great">great</span></p></div> 

    <div class="blackbox">
    <p>BBC is a <span class="news">> newschannel</span></p></div>

    <div class="greybox">
    <p>UEFA is a football<span class="org">organization</span></p></div>
    <script>
      $(function(){
        $("#fb").resizable({
          maxheight : 200,
          maxwidth : 300,
          minheight: 50,
          minwidth:50
        });

      });


    </script>
  </body>   
</html>
0
Kamran9266 24 marzec 2020, 11:56

Musimy sprawdzić sekwencję naszych CDN: poprawna sekwencja:

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

<linkrel="stylesheet"href="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.12.1/themes/smoothness/jquery-ui.css">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.12.1/jquery-ui.min.js"></script>

Robiłem odwrotną rolę jquery-ui nad jQuery.min ... problem jest teraz rozwiązany

-3
Martijn Pieters 24 marzec 2020, 16:58