Mój plik danych wygląda tak:

enter image description here

Chcę załadować te dane w macierzy numpy. Jak mogę to zrobić?

Jeśli używam loadtxt(filename), daje błąd:

raise ValueError(errmsg)
ValueError: Some errors were detected !

Jeśli użynam genfromtxt(filename, delimiter=" "), daje ten sam błąd, mimo że miało to naprawić.

Jeśli korzystam z poniższych:

from array import array
N=84 # max number of columns in any row in the data file
with open('C:/Users/hp1/Desktop/ClusterAnalysis/hierarchical_result.txt',"r") as f:
    all_data=[x.split() for x in f.readlines()]
    a=array([map(int,x) for x in all_data[:N]])

Otrzymuję ten błąd:

TypeError: array() argument 1 must be a unicode character, not list

Edytuj: To wszystkie dane w pliku danych:

61 81
2 28
13 31
59 64
36 63
45 58
3 73
47 51
33 68
1 72
12 84
3 73 12 84
1 72 3 73 12 84
6 83
27 42
66 6 83
54 77
60 54 77
39 40
10 19
49 79
22 76
61 81 60 54 77
65 61 81 60 54 77
8 65 61 81 60 54 77
66 6 83 8 65 61 81 60 54 77
71 47 51
18 25
59 64 18 25
32 59 64 18 25
11 34
20 26
27 42 20 26
69 27 42 20 26
16 62
43 16 62
30 45 58
85 30 45 58
56 85 30 45 58
17 11 34
22 76 32 59 64 18 25
29 39 40
14 57
44 14 57
7 24
78 2 28
15 37
70 15 37
48 70 15 37
80 29 39 40
4 9
75 43 16 62
13 31 75 43 16 62
74 13 31 75 43 16 62
36 63 17 11 34
53 36 63 17 11 34
46 1 72 3 73 12 84
23 52
38 66 6 83 8 65 61 81 60 54 77
82 38 66 6 83 8 65 61 81 60 54 77
10 19 56 85 30 45 58
33 68 10 19 56 85 30 45 58
5 49 79
78 2 28 4 9
55 80 29 39 40
67 55 80 29 39 40
7 24 67 55 80 29 39 40
35 48 70 15 37
69 27 42 20 26 35 48 70 15 37
41 82 38 66 6 83 8 65 61 81 60 54 77
50 69 27 42 20 26 35 48 70 15 37
33 68 10 19 56 85 30 45 58 41 82 38 66 6 83 8 65 61 81 60 54 77
7 24 67 55 80 29 39 40 50 69 27 42 20 26 35 48 70 15 37
46 1 72 3 73 12 84 33 68 10 19 56 85 30 45 58 41 82 38 66 6 83 8 65 61 81 60 54 77
22 76 32 59 64 18 25 46 1 72 3 73 12 84 33 68 10 19 56 85 30 45 58 41 82 38 66 6 83 8 65 61 81 60 54 77
7 24 67 55 80 29 39 40 50 69 27 42 20 26 35 48 70 15 37 22 76 32 59 64 18 25 46 1 72 3 73 12 84 33 68 10 19 56 85 30 45 58 41 82 38 66 6 83 8 65 61 81 60 54 77
53 36 63 17 11 34 7 24 67 55 80 29 39 40 50 69 27 42 20 26 35 48 70 15 37 22 76 32 59 64 18 25 46 1 72 3 73 12 84 33 68 10 19 56 85 30 45 58 41 82 38 66 6 83 8 65 61 81 60 54 77
78 2 28 4 9 53 36 63 17 11 34 7 24 67 55 80 29 39 40 50 69 27 42 20 26 35 48 70 15 37 22 76 32 59 64 18 25 46 1 72 3 73 12 84 33 68 10 19 56 85 30 45 58 41 82 38 66 6 83 8 65 61 81 60 54 77
74 13 31 75 43 16 62 78 2 28 4 9 53 36 63 17 11 34 7 24 67 55 80 29 39 40 50 69 27 42 20 26 35 48 70 15 37 22 76 32 59 64 18 25 46 1 72 3 73 12 84 33 68 10 19 56 85 30 45 58 41 82 38 66 6 83 8 65 61 81 60 54 77
44 14 57 74 13 31 75 43 16 62 78 2 28 4 9 53 36 63 17 11 34 7 24 67 55 80 29 39 40 50 69 27 42 20 26 35 48 70 15 37 22 76 32 59 64 18 25 46 1 72 3 73 12 84 33 68 10 19 56 85 30 45 58 41 82 38 66 6 83 8 65 61 81 60 54 77
5 49 79 44 14 57 74 13 31 75 43 16 62 78 2 28 4 9 53 36 63 17 11 34 7 24 67 55 80 29 39 40 50 69 27 42 20 26 35 48 70 15 37 22 76 32 59 64 18 25 46 1 72 3 73 12 84 33 68 10 19 56 85 30 45 58 41 82 38 66 6 83 8 65 61 81 60 54 77
71 47 51 5 49 79 44 14 57 74 13 31 75 43 16 62 78 2 28 4 9 53 36 63 17 11 34 7 24 67 55 80 29 39 40 50 69 27 42 20 26 35 48 70 15 37 22 76 32 59 64 18 25 46 1 72 3 73 12 84 33 68 10 19 56 85 30 45 58 41 82 38 66 6 83 8 65 61 81 60 54 77
23 52 71 47 51 5 49 79 44 14 57 74 13 31 75 43 16 62 78 2 28 4 9 53 36 63 17 11 34 7 24 67 55 80 29 39 40 50 69 27 42 20 26 35 48 70 15 37 22 76 32 59 64 18 25 46 1 72 3 73 12 84 33 68 10 19 56 85 30 45 58 41 82 38 66 6 83 8 65 61 81 60 54 77
21 23 52 71 47 51 5 49 79 44 14 57 74 13 31 75 43 16 62 78 2 28 4 9 53 36 63 17 11 34 7 24 67 55 80 29 39 40 50 69 27 42 20 26 35 48 70 15 37 22 76 32 59 64 18 25 46 1 72 3 73 12 84 33 68 10 19 56 85 30 45 58 41 82 38 66 6 83 8 65 61 81 60 54 77
0
Kristada673 26 czerwiec 2017, 10:40

4 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Jeśli chcesz podkładać każdy wiersz z maksymalną liczbą kolumn, musisz go zaimplementować. Coś do efektu:

import numpy as np

def pad_list(lst, padding, default=0):
  return lst + (padding - len(lst))*[default]

N = 84 # max number of columns in any row in the data file
with open('/path/to/file',"r") as f:
    all_data=(map(int, x.split()) for x in f)
    a = np.array([pad_list(list(x), N) for x in all_data])

Jednak dla tego daje numeryczne zamiast tablicy typu obiektu, musisz znać rzeczywistą maksymalną liczbę kolumn. Więc bądź ostrożny z tym.

1
juanpa.arrivillaga 26 czerwiec 2017, 08:14

Użyłem pandy na ten problem, gdzie można określić żądane kolumny. Jeśli kolumny ma mniej kolumn, zostaną ustawione na NAN. Musisz znać maksymalną liczbę kolumn, ale łatwo jest wykryć za pomocą Readlines, Split i Rozumienie listy.

1
Christian Sauer 26 czerwiec 2017, 07:58
In [306]: with open('stack44755004.txt') as f:
   ...:   lines = f.readlines()
   ...:   
In [307]: strs = [line.split() for line in lines]
In [308]: strs
Out[308]: [['61', '81'], ['2', '28'], ['13', '31'], ['3', '73', '12', '84'], ['6', '83']]
In [309]: nums = [[int(i) for i in line.split()]for line in lines]
In [310]: nums
Out[310]: [[61, 81], [2, 28], [13, 31], [3, 73, 12, 84], [6, 83]]

nums to lista list liczb. Nie może zrobić tego do tablicy 2D liczb.

Ale z zwykłym read dostaję ciąg z Newlines:

In [311]: with open('stack44755004.txt') as f:
   ...:   alldata = f.read()

In [312]: alldata
Out[312]: '61 81\n2 28\n13 31\n3 73 12 84\n6 83\n'

split Traktuje to jak miejsce, więc otrzymuję listę strun:

In [313]: alldata.split()
Out[313]: ['61', '81', '2', '28', '13', '31', '3', '73', '12', '84', '6', '83']

np.array może konwertować to do tablicy liczb całkowitych

In [314]: np.array(alldata.split(),int)
Out[314]: array([61, 81, 2, 28, 13, 31, 3, 73, 12, 84, 6, 83])

Ta metoda traci wszystkie informacje o linii. Czy to ważne?

Istnieją sposoby obracania nums do tablicy. Na przykład można było zapisać w zerowej wyściełanej tablicy. Ale jeśli nie wiesz, czego chcesz, nie jestem pewien, czy jest warte kłopotów.


Pytania są różne padding. Jedno narzędzie, które przypominam sobie na górę mojej głowy, jest itertools.zip_longest (wersja Python3):

Out[317]: <itertools.zip_longest at 0xa9c46194>
In [318]: list(itertools.zip_longest(*nums, fillvalue=0))
Out[318]: [(61, 2, 13, 3, 6), (81, 28, 31, 73, 83), (0, 0, 0, 12, 0), (0, 0, 0, 84, 0)]
In [319]: np.array(_)
Out[319]: 
array([[61, 2, 13, 3, 6],
    [81, 28, 31, 73, 83],
    [ 0, 0, 0, 12, 0],
    [ 0, 0, 0, 84, 0]])
In [320]: _.T
Out[320]: 
array([[61, 81, 0, 0],
    [ 2, 28, 0, 0],
    [13, 31, 0, 0],
    [ 3, 73, 12, 84],
    [ 6, 83, 0, 0]])
1
hpaulj 26 czerwiec 2017, 08:03

numpy.genfromtxt Nie obsługuje rzędów o zmiennej długości. Należy przewidzieć cię txt.

Nie ma potrzeby używania array jako następujące w Python 3.x

import numpy as np
N = 84 # max number of columns in any row in the data file
with open('C:/Users/hp1/Desktop/ClusterAnalysis/hierarchical_result.txt',"r") as f:
    all_data = [x.split() for x in f.readlines()]
    output = np.array([list(map(int,x))[:N] for x in all_data])
1
danche 26 czerwiec 2017, 07:52