Zgodnie z tym pytaniem: "Twitter Bootstrap 3 Zwiń, kiedy zaznaczono zaznaczenie pola wyboru" Próbowałem tego rozwiązania, ponieważ jest proste i czyste.

http://jsfiddle.net/l0h3s7UF/1/

<div class="panel-group driving-license-settings" id="accordion">
  <div class="panel panel-default">
    <div class="panel-heading">
       <h4 class="panel-title">
                   <div class="checkbox">
        <label data-toggle="collapse" data-target="#collapseOne">
          <input type="checkbox"/> I have Driver License 
        </label>
      </div>
                 </h4>

    </div>
    <div id="collapseOne" class="panel-collapse collapse in">
      <div class="panel-body">
        <div class="driving-license-kind">
          <div class="checkbox">
            <input type="checkbox" value="">A</div>
          <div class="checkbox">
            <input type="checkbox" value="">B</div>
          <div class="checkbox">
            <input type="checkbox" value="">C</div>
          <div class="checkbox">
            <input type="checkbox" value="">D</div>
          <div class="checkbox">
            <input type="checkbox" value="">E</div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

Ale z tym "rozwiązaniem" masz problem. Jeśli klikniesz zaznacz pole wyboru, obszar jest zawalony, ale zaznaczone jest pole wyboru.

Jak mogę zapobiec temu podwójnym kliknięciu?

Ja używam:

 • Bootstrap 3.
 • jQuery 3.1.1.
2
Niklas Raab 27 czerwiec 2017, 10:41

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Ponieważ nie ma dwukrotnego kliknięcia w Bootstrap, aby przełączyć specjalnie, więc wymyślam specjalną pracę, aby dokonać dwukrotnego kliknięcia z synchronizacji.

Właśnie usunięłem data-toggle="collapse" atrybut, dodano #testCheckBox ID , aby zaznaczyć rodziców div i zrobiłem jakiś niestandardowy skrypt, który wykrył, jeśli kliknij dwukrotnie kliknięcie, a następnie zatwierdź pole wyboru Wartości i przełączanie ich baz:

$('.collapse').collapse();

$("#testCheckBox :checkbox").bind('click dblclick', function(evt) {
  console.log(evt.type);

  if ($(this).is(":checked")) {
    $('.collapse').slideDown('fast');
  } else {
    $('.collapse').slideUp('fast');
  }
})

DEMO: https://jsbin.com/ciloliweto/edit?html , wyjście.

4
mumair 27 czerwiec 2017, 09:13

Myślę, że to zadziała dla ciebie

$('.collapse').collapse()
$("#check").one('click', function (event) { 
      event.preventDefault();
      //do something
    
   });
<link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"/>
<style>
.panel-body {
  padding: 4px 50px;
}
</style>
   
  <div class="panel-group driving-license-settings" id="accordion">
    <div class="panel panel-default">
      <div class="panel-heading">
         <h4 class="panel-title">
                     <div class="checkbox">
          <label data-toggle="collapse" data-target="#collapseOne" aria-expanded="false" aria-controls="collapseOne">
            <input type="checkbox" id="check"/> I have Driver License 
          </label>
        </div>
                   </h4>

      </div>
      <div id="collapseOne" class="panel-collapse collapse in">
        <div class="panel-body">
          <div class="driving-license-kind">
            <div class="checkbox">
              <input type="checkbox" value="">A</div>
            <div class="checkbox">
              <input type="checkbox" value="">B</div>
            <div class="checkbox">
              <input type="checkbox" value="">C</div>
            <div class="checkbox">
              <input type="checkbox" value="">D</div>
            <div class="checkbox">
              <input type="checkbox" value="">E</div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>

  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
-1
aditya shrivastava 27 czerwiec 2017, 08:40

Wyłącz pole wyboru podczas zawalania:

http://jsfiddle.net/l0h3s7UF/220/

<input id="license_check_box" type="checkbox"/> I have Driver License  

$('.collapse').on('show.bs.collapse hide.bs.collapse', function() {
  $('#license_check_box').prop('disabled', true);
}).on('shown.bs.collapse hidden.bs.collapse', function() {
  $('#license_check_box').prop('disabled', false);
});
1
Ian Metten 27 czerwiec 2017, 09:05