Próbuję przygotować się do kodowania wywiadów za pomocą LeetCode. W pierwszym problemie muszę zwrócić indeks liczb, których suma jest równa danym celu. Mój wynik spełnia 13 testów z 19. Problem nie powiedzie się

Input:
[3,3]. target=6
Output:
undefined
Expected:
[0,1]

Czy ktoś może dać mi wskazówkę, gdzie jestem zawodzą?

Moje rozwiązanie:

/**
 * @param {number[]} nums
 * @param {number} target
 * @return {number[]}
 */
var twoSum = function(nums, target) {
  for (var i=0; i< nums.length; i++)
  {
    for (var j=1; j< (nums.length-1); j++)
    {
      if ((nums[i]+nums[j]) == target)
        {
          var arr = [nums.indexOf(nums[i]), nums.indexOf(nums[j])];
          arr.sort();
          return arr;
        }
    }
  }
};
1
user379888 24 czerwiec 2017, 01:59

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Gdy długość twojej tablicy jest dwa, twój innerloop jest: j=1; j < 1; j++

Kod nigdy nie wchodzi i dlatego nic nie jest zwracane.

Po prostu zmień kolejność pętli:

/**
 * @param {number[]} nums
 * @param {number} target
 * @return {number[]}
 */
var twoSum = function(nums, target) {
  for (var i=0; i< nums.length - 1; i++)
  {
    for (var j= i + 1; j < (nums.length); j++)
    {
      if ((nums[i]+nums[j]) == target)
        {
          return [i,j];
        }
    }
  }
};
console.log(twoSum([3,3], 6));
2
Jedi 23 czerwiec 2017, 23:22
  /**
   * @param {number[]} nums
   * @param {number} target
   * @return {number[]}
   */
      var twoSum = function(nums, target) {
      var dic = new dDictionary<int, int>();
      for (var i=0; i<nums.length - 1; i++)
        {
          var remind = target - nums[i];
          if(dic.containt[remind])
            {
              return [i, dic.containt[remind]];
            }
            else{
              dic.add(remind, i);
            }
        };
      console.log(twoSum([3, 3], 6));
0
David 7 kwiecień 2019, 07:43

Nie mam czasu na przetestowanie, ale widziałem twój kod i myślę, że zasięg pętli może być zły dla (var i = 0; i

0
james kim 23 czerwiec 2017, 23:12