Uaktualniałem PHP 7.0 do 7.2 w Ubuntu. Po wykonaniu aktualizacji zainstalowałem Lavel 5.6.

Przed aktualizacją, klasa "mylni" jest prawdziwe, ale po aktualizacji, spotkałem się

Błąd fatalny: nie znaleziono klasy "Soapclient"

Sprawdziłem php.ini w /etc/php/7.2/apache2/php.ini, ale nie widziałem extension=php_soap.dll w php.ini.

Jak rozwiązać ten problem?

5
hadi 19 luty 2018, 12:54

1 odpowiedź

Spójrz w górę w swoim pliku skryptu

phpinfo();

Wykonaj następujące czynności:

1. php.ini w folderze bin apache , I.e {x1}}. Usuń ; od początku {x3}}

2.RESTART URT Server Apache

EDYTUJ:

Dla twojego problemu wystarczy zainstalować mydło .

Uruchom sudo apt-get install php7.2-soap, aby zainstalować mydło, a także uruchom sudo service php7.2-fpm restart i sudo service apache2 restart i Twój problem naprawiony!

2
Hiren Gohel 19 luty 2018, 10:49