Jak pisać kod PHP wewnątrz Wewnętrznego HTML JavaScript, chcę pisać kod PHP wewnątrz JavaScript INNERHTML, który zawiera kod HTML

<?php
<script>
document.getElementById("view-img-path"+id).innerHTML ="<input type='hidden' name='new-image-attachment-id' id='image-attachment-id' value='"<?php echo get_option('media_selector_attachment_id'); ?>"'/>"
</script>

Chcę napisać kod PHP w środku, to mój kod jest poprawny, pokazuje błąd w moim IDE

0
Deekshith Shetty 24 czerwiec 2017, 13:11

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź
  var option = '<?php echo get_option('media_selector_attachment_id'); ?>';
  document.getElementById("view-img-path"+id).innerHTML ="<input type='hidden' name='new-image-attachment-id' id='image-attachment-id' value='+ option +'/>"

Twój kod musi być w. PHP Plik

0
Rahul Parikh 24 czerwiec 2017, 11:16

Właśnie utworzę jeden plik .php, a następnie za pomocą kodu PHP Include, aby dołączyć ten plik PHP w JS.

myfile.php

<input type='hidden' name='new-image-attachment-id' id='image-attachment-id' value='<?php $myvalue = get_option('media_selector_attachment_id'); echo $myvalue; ?>

HTML

  <script>
   document.getElementById("view-img-path"+id).innerHTML ='<?php include_once "myfile.php";?>'
  </script>

Lub (jak w twoim przypadku)

<script>

document.getElementById("view-img-path"+id).innerHTML ="<input type='hidden' name='new-image-attachment-id' id='image-attachment-id' value='<?php $myvalue = get_option('media_selector_attachment_id'); echo $myvalue; ?>'/>"

</script

LUB

var option = '<?php echo get_option('media_selector_attachment_id'); ?>';

document.getElementById("view-img-path"+id).innerHTML ="<input type='hidden' name='new-image-attachment-id' id='image-attachment-id' value='+ option +'/>"
0
RïshïKêsh Kümar 24 czerwiec 2017, 19:15

Usuń " poza tagiem PHP. Usuń również <?php przed <script>

<script>
document.getElementById("view-img-path"+id).innerHTML ="<input type='hidden' name='new-image-attachment-id' id='image-attachment-id' value='<?php echo get_option('media_selector_attachment_id'); ?>'/>"
</script>
1
B. Desai 24 czerwiec 2017, 10:17