https://drive.google.com/open?id=1R964AvU-a7TW8Lfp8VqJnmcbvhc-7gcN

Mam recyklingowoview (patrz zdjęcie). Widzisz, że są też 2 przyciski. Oto układ file.xml

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:orientation="horizontal"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="80dp"
android:background="@color/white">


 <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView
   android:layout_marginLeft="10dp"
   android:id="@+id/main_picture"
   android:layout_width="45dp"
   android:layout_height="50dp"
   android:src="@drawable/pfl_img"
   android:layout_centerVertical="true"
   android:layout_alignParentStart="true" />


<RelativeLayout
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="match_parent"
  android:layout_toRightOf="@id/main_picture"
  android:layout_marginRight="5dp"
  android:layout_marginLeft="10dp"
  android:id="@+id/relativeLayout2">

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Edem Palonik"
    android:textSize="17sp"
    android:id="@+id/textName"
    android:textColor="@color/black"
    android:layout_above="@+id/textDescription"
    android:layout_alignParentStart="true" />

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Profession and ..."
    android:textColor="@color/black"
    android:textSize="17sp"
    android:id="@+id/textDescription"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:layout_alignParentStart="true" />

  <ImageView
    android:layout_width="20dp"
    android:layout_height="18dp"
    android:layout_marginTop="2dp"
    android:layout_below="@+id/textDescription"
    android:id="@+id/historyIcon"
    android:layout_alignParentStart="true" />

  <TextView
    android:layout_marginLeft="5dp"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/date"
    android:textSize="14sp"
    android:text="17/12/2017/13:46"
    android:layout_marginTop="2dp"
    android:layout_below="@+id/textDescription"
    android:layout_toEndOf="@+id/historyIcon" />
</RelativeLayout>

<Button
  android:id="@+id/call_button"
  android:layout_width="32dp"
  android:layout_height="32dp"
  android:layout_marginRight="10dp"
  android:background="@drawable/call_img"
  android:layout_centerVertical="true"
  android:layout_toStartOf="@+id/sms_button" />

<Button
  android:id="@+id/sms_button"
  android:layout_width="37dp"
  android:layout_height="32dp"
  android:background="@drawable/sms_img"
  android:layout_alignTop="@+id/call_button"
  android:layout_alignParentEnd="true" />

<View
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="0.8dp"
  android:layout_alignParentBottom="true"
  android:background="@color/gray" />

Wiem, mogę użyć recyclerViewItemCLickListener, ale chcę kliknąć na ostatnie 2 przyciski osobno, więc co muszę zrobić?

Więc chcę kliknąć ostatnie przyciski oddzielnie, bez klikania całej linii, chcę tylko ostatnie przyciski, które mają być klikalne.

Oto kod Java.

public class ConnectionsFragment extends Fragment {
private View mainView;
private RecyclerView recyclerView;
private List<Connections_item> list;
private Button call, sms;

public ConnectionsFragment() {
}

@Override
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {
  mainView = inflater.inflate(R.layout.connections_fragment, container, false);
  recyclerView = (RecyclerView) mainView.findViewById(R.id.recycler_connection);
  ConnectionsAdapter adapter = new ConnectionsAdapter(getActivity(), list);
  recyclerView.setHasFixedSize(true);
  recyclerView.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(getActivity()));
  recyclerView.setAdapter(adapter);

  init(mainView);
  return mainView;
}

@Override
public void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);

  list = new ArrayList<>();
  list.add(new Connections_item(R.drawable.pfl_img, "Anun Azganun1", "Inch vor text", R.drawable.missed, "23/11/1998 00:00"));
  list.add(new Connections_item(R.drawable.pfl_img, "Anun Azganun2", "Inch vor text", R.drawable.callagain, "24/11/1998 01:00"));
  list.add(new Connections_item(R.drawable.pfl_img, "Anun Azganun3", "Inch vor text", R.drawable.missed, "25/11/1998 02:00"));


public void init(View v) {
  call = (Button) v.findViewById(R.id.call_button);
  sms = (Button) v.findViewById(R.id.sms_button);

//    call.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
//      @Override
//      public void onClick(View view) {
//        Toast.makeText(getActivity(), "Whom you wanna call?", Toast.LENGTH_SHORT).show();
//      }
//    });

//    sms.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
//      @Override
//      public void onClick(View view) {
//        Toast.makeText(getActivity(), "Whom you wanna send sms?", Toast.LENGTH_SHORT).show();
//      }
//    });
  }
}

Oto kod adaptera.

public class ConnectionsAdapter extends RecyclerView.Adapter<ConnectionsAdapter.MyViewHolder> {

Context context;
List<Connections_item> list = new ArrayList<>();

public ConnectionsAdapter(Context context, List<Connections_item> list) {
  this.context = context;
  this.list = list;
}

@Override
public MyViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {
  View v;
  v = LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.connections_view_item, parent, false);
  MyViewHolder holder = new MyViewHolder(v);
  return holder;
}

@Override
public void onBindViewHolder(MyViewHolder holder, int position) {
  holder.mainImage.setImageResource(list.get(position).getMainImage());
  holder.fullName.setText(list.get(position).getFullName());
  holder.description.setText(list.get(position).getDescription());
  holder.historyImage.setImageResource(list.get(position).getHistoryIcon());
  holder.date.setText(list.get(position).getDate());

}

@Override
public int getItemCount() {
  return list.size();
}

public class MyViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {

  ImageView mainImage, historyImage;
  TextView fullName, description, date;
  Button call, sms;

  public MyViewHolder(View v) {
    super(v);

    mainImage = (ImageView) v.findViewById(R.id.main_picture);
    historyImage = (ImageView) v.findViewById(R.id.historyIcon);
    fullName = (TextView) v.findViewById(R.id.textName);
    description = (TextView) v.findViewById(R.id.textDescription);
    date = (TextView) v.findViewById(R.id.date);
    call = (Button) v.findViewById(R.id.call_button);
    sms = (Button) v.findViewById(R.id.sms_button);

  }
 }
}
3
Hayk Mkrtchyan 19 luty 2018, 12:03

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Ponieważ adapter trzyma element recyclerView i przyciski znajdują się w pozycji Więc wszystkie kody związane z przyciskiem będzie tylko w adapterze.

W adapterze zmodyfikuj kod:

@Override

  public void onBindViewHolder(MyViewHolder holder, int position) {
    holder.mainImage.setImageResource(list.get(position).getMainImage());
    holder.fullName.setText(list.get(position).getFullName());
    holder.description.setText(list.get(position).getDescription());
    holder.historyImage.setImageResource(list.get(position).getHistoryIcon());
    holder.date.setText(list.get(position).getDate());

    holder.call.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View view) {
          Toast.makeText(getActivity(), "Whom you wanna call?", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
      });

    holder.sms.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View view) {
          Toast.makeText(getActivity(), "Whom you wanna send sms?",                }
      });

  }

W pliku Java Usuń inicjalizację przycisku Call i SMS i słuchacze.

3
Vishva Dave 19 luty 2018, 09:42

Możesz spróbować wdrożyć ONCLICKListener do przycisków, gdy tworzysz widok na VOŚCZEcznik widoku recyklera. Następnie przejdź interfejs z dwiema metodami dla dwóch przycisków i wdrożyć interfejs, w którym potrzebujesz.

Jak przykład:

public class MyViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
 public MyViewHolder(View itemView, ButtonClickListener listner) {
  super(itemView);
  Button b1 = itemView.findViewById(...);
  Button b2 = itemView.findViewById(...);

  b1.setOnClickListener(view -> listener.onButton1Click());
  b2.setOnClickListener(view -> listener.onButton2Click());
 }
}

A teraz interfejs

public interface ButtonClickListener {
 void onButton1Click();
 void onButton2Click();
}

W przeciwnym razie, jeśli jesteś przyzwyczajony z bus, możesz użyć zamiast używać interfejsu. Spowoduje to, że kod będzie dużo czyszczący.

0
arnab.p 19 luty 2018, 09:12