Robię projekt Wikipedia Viewer z FreeCodecamp. Z jakiegoś powodu funkcja Ajax nie działa, ponieważ nic się nie pojawia w konsoli na kliknięciu. Kod go jest pokazany poniżej. Z góry dziękuję do każdego, kto to widzi.

$(document).ready(function() {
 $("search").click(function() {
  var searchTerm = $("searchTerm").val();
  var url1 = "https://en.wikipedia.org/w/api.php?action=opensearch&search=" + searchTerm + "&format=json&callback=?";
  $.ajax({
   type: "GET",
   url: url1,
   async: false,
   dataType: "json",
   success: function(data) {
    console.log(data);
   },
   error: function(errorMessage) {
    alert("Error");
   }
  });
 });
});
0
Erika 23 czerwiec 2017, 22:51

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Sprawdź ponownie search i searchTerm. Czy są id lub {x3}}?

 1. Dla klasy, napisz $(".search")
 2. Na identyfikator, napisz $("#search")

Poniższy kod działa dla mnie.

$(document).ready(function() {
 $("#search").click(function() {
  var searchTerm = "usa";
  var url1 = "https://en.wikipedia.org/w/api.php?action=opensearch&search=" + searchTerm + "&format=json&callback=?";
  $.ajax({
   type: "GET",
   url: url1,
   async: false,
   dataType: "json",
   success: function(data) {
    console.log(data);
   },
   error: function(errorMessage) {
    alert("Error");
   }
  });
 });
});
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>
<button id="search">Click</button>
0
Damien Asseya 23 czerwiec 2017, 20:07

W tym obszarze kodu:

 $("search").click(function() {
  var searchTerm = $("searchTerm").val();

Czy używasz klasy lub identyfikatora? Jeśli używasz klasy, wyszukiwanie i wyszukiwarkę miałby kropkę (.) Przed nią taką:

 $(".search").click(function() {
  var searchTerm = $(".searchTerm").val();

Jeśli używasz identyfikatora, wyszukiwanie i wyszukiwanie miałby znak liczby (#) przed nią:

 $("#search").click(function() {
  var searchTerm = $("#searchTerm").val();
0
Dre 19 grudzień 2017, 17:27

Myślę, że masz problem z selektorem jQuery. Upewnij się, że również ładujesz jQuery.

$("searchTerm") tries to find <searchTerm>

I

$("search") tries to find <search>

Spróbuj użyć identyfikatorów i zajęć jak ...

$('#search') looks for <input type="text" id="search">
$('.search') looks for <input type="text" class="search">
$('input[type="text"]') looks for <input type="text">

$('#searchBtn') looks for <button id="search">Click Me</button>
$('.searchBtn') looks for <button class="search">Click Me</button>
$('button') looks for <button>Click Me</button>

Ważną częścią, aby zauważyć tutaj klasy, a identyfikatory można użyć do wyboru większości typów elementów. Więc #Search może być przyciskiem, wejściem tekstowym, textlaea, cokolwiek. Albo możesz wybrać element, podobnie jak próbowałeś zrobić.

Przykład: https://jsfiddle.net/gfa6agok/9/ - zobaczysz wyjście konsoli

0
dotKn0ck 23 czerwiec 2017, 20:10