Pracuję nad kursem online, a instruktorzy poprosili mnie o stworzenie środowiska Conda i dostarczyli pliku YAML, aby zapewnić wymagania biblioteki i pakietów dla pakietu Conda.

Nie mogę jednak znaleźć sposób na utworzenie środowiska za pomocą pliku YAML.

23
Shubham Pandey 25 czerwiec 2017, 03:30

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

conda env create zajmuje opcjonalną flagę {X1}}:

-f plik, - file plik definicji środowiska pliku (domyślnie: środowisko.yml)

Tak samo:

conda env create --file=myfile.yaml

Oczywiście, wymień =myfile.yaml za pomocą nazwy pliku YAML.

32
Peter Mortensen 13 październik 2018, 14:40
conda env create --file=dand-env-win.yaml

Działał dobrze dla mnie, gdzie moja nazwa pliku była dand-env-win.yaml dla kurs w Internecie.

1
Enamul Hassan 18 styczeń 2018, 12:53

Posługiwać się:

conda env create --name NAME --file FILE

Gdzie FILE jest plik yaml i {x1}} jest tym, co chcesz wymienić środowisko.

(Akceptowana odpowiedź stosowana do sugerowania conda create, ale działa tylko na wyjściu conda list --explicit, a nie na środowisku Cond Anvironments YAML.)

16
Peter Mortensen 13 październik 2018, 14:41