Obecnie pracuję nad aplikacją internetową. Tam utworzyłem textbox (prace z autouzupełnianiem jQuery), które pojawiają się, gdy użytkownik kliknie przycisk. Wtedy chcę załadować potrzebne źródło autouzupełniania z mojej bazy danych. Ale obecnie testuję go z przypadkowymi wartościami. Kiedy nazywam to:

      $("#docNameTB").autocomplete({
      source: ["Apple", "Banana"]
    });

Konsola mówi: "Niezabezpieczony TypeError: $ (...). Autouzupełnianie nie jest funkcją"

Oto moje źródła skryptów:

  <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/smoothness/jquery-ui.css">
<script src="//code.jquery.com/jquery-1.12.4.js"></script>
<script src="//code.jquery.com/ui/1.12.1/jquery-ui.js"></script>

Oto mój kod wydarzenia:

    function nextClicked() {
     $("#docNameTB").autocomplete({
       source: ["Apple", "Banana"]
     });
    }

A oto mój textbox:

        @Html.TextBox("docNameTB", "", new { @class = "form-control", @placeholder="Enter name here" })

Oto mój przycisk naciśnij Kod:

      <a class="btn btn-default" id="nextButton" onclick="nextClicked()">Next &raquo;</a>

Rozwiązanie To pytanie nie działało dla mnie. Używam również źródła skryptu Google, a to nie jest problem (już go testowałem):

<script type="text/javascript" src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=MY_KEY&libraries=places"></script>

Sry dla mojego złego angielskiego i mojego formatowania to moje pierwsze pytanie. :) Mam nadzieję, że ktoś może mi pomóc! Dzięki za odpowiedź!

1
LRK 24 czerwiec 2017, 20:55

4 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Szukałem kolejnych 3 godzin w Internecie i czytam, czytam i czytam. A teraz stworzyłem własne rozwiązanie, które działały dla mnie. Sztuką była to, że musiałem uruchomić autouzupełnianie () na obciążeniu strony i kliknij przycisk.

Oto kod ładowania strony:

  var docNameTB = $("#docNameTB");
  docNameTB.autocomplete({
    source: ["Banana", "Apple"]
  });

A oto przycisk kliknięcia Kod wydarzenia:

    function nextClicked() {
     docNameTB.autocomplete({
       source: ["Peach", "Ananas"]
     });
     // Other Code
    }

Może to też pomoże komuś :)

1
LRK 24 czerwiec 2017, 19:57

Użyj tej sekwencji

<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
<script src="http://code.jquery.com/ui/1.10.3/jquery-ui.js"></script>
<script src="yourJSFile"></script>
0
Vinaysingh Khetwal 24 czerwiec 2017, 18:29

Spróbuj tego część HTML

<input type="text" class="form-control" onkeydown="nameSearch()" id="searchBox" placeholder="Search">

js część

function nameSearch()
{
$("#searchBox").autocomplete({
        source : ["Apple", "Banana"],
      });
}
0
Vinaysingh Khetwal 24 czerwiec 2017, 18:10

Użyj jQuery i jQuery ui CDN lub link w sekcji głowy

<head>
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/ui/1.12.1/jquery-ui.js"></script>
</head>
0
Nazmul Haque 8 wrzesień 2020, 05:18