Mam Blob URL, muszę go przekształcić w bajt [] do przechowywania celu. Początkowo próbowałem konwertować go do podstawy64 za pomocą FileReader

  var xhr = new XMLHttpRequest;
  xhr.responseType = 'blob';

  xhr.onload = function() {
    var recoveredBlob = xhr.response;
    var reader = new FileReader;

    reader.onload = function() {
      var blobAsDataUrl = reader.result;
      return blobAsDataUrl.toString().replace('data:image/png;base64,', '');
    };
    reader.readAsDataURL(recoveredBlob);
  };

  xhr.open('GET', blobUrl);
  xhr.send(); 

Następnie używany do konwersji do tablicy


var bData = atob(blob);
console.log('------ bData : ', bData);
const array = Uint8Array.from(bData, b => b.charCodeAt(0));

Ale nie otrzymuję zamierzonego wyjścia binarnego ..

0
udda 19 październik 2020, 15:41

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Udało mi się to osiągnąć i może to nie być odpowiedni sposób, ale publikowanie tutaj, jakby ktoś inny mógł go znaleźć przydatne.

Więc to, co mam, to adres URL blob i

var xhr = new XMLHttpRequest;
xhr.responseType = 'blob';

xhr.onload = function() {
  var recoveredBlob = xhr.response;
  const reader = new FileReader();
  // This fires after the blob has been read/loaded.
  reader.addEventListener('loadend', (e) => {
    blob = new Uint8Array(e.target.result);
    // calling the save method
  });
  // Start reading the blob as text.
  reader.readAsArrayBuffer(recoveredBlob);
};
// get the blob through blob url 
xhr.open('GET', blobUrl_);
xhr.send();

Musiałem też wykonać modyfikację do mojego połączenia serwisowego jQuery, Musiał dodać PROCESSDATA: false , w przeciwnym razie przechodzą tablicę zostanie przetworzona, aw moim przypadku usługa nie została usiana.

$.ajax({
  type: 'PATCH',
  url: url_,
  contentType: 'application/octet-stream',  
  data: blob,
  processData: false,
  headers: {
    "If-Match": newEtag,
    "X-XSRF-TOKEN": xsrfSessionCookie,
  },
  success: function (res) {
    // do something 
  } 
});

Twoje zdrowie

0
udda 21 październik 2020, 06:38