Stworzyłem taką sieć nakładki:

docker network create -d overlay --attachable my-network

Potem stworzyłem mój pierwszy serwis:

docker service create --replicas 2 --network my-network --publish 8000 --detach --name="service_a" example.com:5000/service_a:dev

Druga usługa stworzona w ten sposób:

docker service create  --replicas 2 --network my-network --publish 8000 --detach --name="service_b" example.com:5000/service_b:dev

Gdy Service A sprawia, że żądanie HTTP do Service B, zajmuje około 3 lub więcej sekund, aby zakończyć to żądanie .

Kiedy wejdę do jednego z replik Service B i wykonam to żądanie HTTP na ISTELF (przez LocalHost), zajmuje około 0,04 sekundy, aby zakończyć

Dlaczego Docker Sieć Nakładka Sieć spowalnia w dół żądań takich?

1
Mr.D 4 październik 2020, 14:00

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Odpowiem na moje własne pytanie, aby pomóc innym ludziom.

Problem ten został rozwiązany przez ulepszenie wersji jądra Linux z {x0}} do ostatniej wersji 5.X maszyny gospodarza

Zostało to rozwiązane za pomocą informacji z Ten wątek

1
Mr.D 6 październik 2020, 17:39