Jest to mój kod: @ bot.command (pass_context = true) asynchr spambot (CTX): ACAIAIT CTX.Author.send ("Message") Czeka CTX.Send ("Sprawdź swoje DMS") Wysyła wiadomość i .. .

0
nexxxet 20 marzec 2021, 18:01

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Zakładam, że pytasz, jak umieścić to w pętli.

import asyncio

@bot.command(pass_context=True)
async def spambot(ctx):
  for i in range(10): #you can change 10 to any number, this loops the command 10 times
    await ctx.author.send("message")
    await ctx.send("check your dms")
    await asyncio.sleep(1) #this adds a delay so your bot doesn't get rate limited
0
temp84323 20 marzec 2021, 16:59