Nie mogę znaleźć sposobu, aby zapobiec plikom dokumentacji XML z pakietów Nuget (takich jak Dapper na przykład) ze skopiowania do folderu bin. Używam VS2015.

1
Saito404 9 październik 2020, 07:30

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Spróbuj dodać ten węzeł w pliku xxx.csproj:

<PropertyGroup>
<AllowedReferenceRelatedFileExtensions>Dapper.xml</AllowedReferenceRelatedFileExtensions>
</PropertyGroup>

Następnie , wyczyść swój projekt, a następnie zbuduj swój projekt.

Po tym nie zobaczysz pliku Dapper.xml w folderze bin.

===========================================.

Aktualizacja 1

Powyższe rozwiązanie uniemożliwi wszystkie takie pliki przyrostek nie zostaną skopiowane do folderu wyjściowego.

Ponieważ Nie chcesz zapobiec wszystkim plikom przyrostkom w folderze wyjściowym i po prostu chcesz tylko jednego pliku, który nie zostanie skopiowany do folderu bin, możesz spróbować tego:

<Target Name="RemoveFilesAfterBuild" AfterTargets="AfterBuild">
    <ItemGroup>
      <XMLFilesToDelete Include="$(TargetDir)\Dapper.xml"/>      
    </ItemGroup>
    <Delete Files="@(XMLFilesToDelete)" />   
</Target>
1
Perry Qian-MSFT 9 październik 2020, 09:55