Nie rozumiem konkretnego zachowania Pythona, kiedy próbuję odświeżić listę. Staram się to rozgryźć, ponieważ utknąłem w małym projekcie.

Oto kod (nie jest kodem projektu, ale jego kod, aby pokazać problem):

import time

time_1 = [1,2,3,4,5]
time_change = time_1

def test():
  global time_change
  time_change.remove(1)
  print(time_change)
  
  time.sleep(10)
  
  time_change = time_1
  
  print(time_change)
# What i would like to have is time_change = time_1
test()

# -*- coding: utf-8 -*-
# Les imports
import time
import random
# ===========================================================

# Déclarations des variables globales.
event_type_architecture = " Le secteur de l'architecture. "
event_type_graphisme = " Le secteur du graphisme. "
event_type_developper = " Le secteur du développement. "
event_type_garage = " Le secteur de l'automobile. "
event_type_charpentier = " Le secteur de la charpentrie. "
event_type_avocat = " Le secteur des avocats. "
event_type_medecin = " Le secteur des médecins "

# event_nb_secteurs HERE !
event_tt = [random.randint(1,6)]
event_nb_secteurs = list(event_tt)

types_secteurs = [event_type_architecture , event_type_developper , event_type_graphisme
, event_type_garage , event_type_charpentier, event_type_avocat , event_type_medecin ]
types_secteurs_change = list(types_secteurs)
event_types_secteurs = random.choice(types_secteurs_change)

# ===========================================================

# differents events
  
def event_crise_economique():  
  print(" \n Une crise économique sévira dans " + str(event_nb_secteurs) +
# I want event_nb_secteurs to go to his initial value wich is random.randint(1,6) but doesnt work always print same event_nb_secteurs number.
     " secteurs qui sont....\n")
  print(event_nb_secteurs)
  time.sleep(5)
  event_types()
  
def event_coupure_electricite():
  print(" \n Une coupure de courant va arriver dans " + str(event_nb_secteurs) +
     " secteurs qui sont.... \n")
  time.sleep(5)
  event_types()

def event_types():
  global types_secteurs_change
  global event_nb_secteurs
  if event_nb_secteurs == 0 : 
    quit
  for ev_types in range(event_nb_secteurs[0]) :
    event_types_secteurs = random.choice(types_secteurs)
    if event_types_secteurs in types_secteurs_change :
      print(event_types_secteurs)
      types_secteurs_change.remove(event_types_secteurs)
  event_nb_secteurs = list(event_tt)
  types_secteurs_change = list(types_secteurs)
  
# Le vrai event :  
def event (): 
  random_event = False
  nb_hasard = random.randint(9,11)
  if nb_hasard >= 9 :
    print("\n Oh non ! un évènement va arriver !")
    event_random = random.randint(1,4)
    if event_random == 1 :
      event_coupure_electricite()
    elif event_random == 2 :
      event_crise_economique()
    else : 
      print("C bon y a r")


for i in range(10):
  event()

Jak powiedziałem, musisz skupić się tylko na imprezy_nb_secteurs, który jest problemem. Chciałbym, żeby pójść jego wartość początkową, która jest: Random.Randint (1,6), ale nie działa

0
iKoSw3aP 10 październik 2020, 12:05

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Robiąc time_change = time_1, zmienna time_change wskazuje na tę samą listę wskazującą time_1, to tylko alias, głównie chcesz wykonać kopię

time_1 = [1, 2, 3, 4, 5]
time_change = list(time_1)

def test():          # no need to pause the code, it runs the same without
  global time_change
  time_change.remove(1)
  print(time_change)

  time_change = list(time_1)
  print(time_change)

>> test()
[2, 3, 4, 5]
[1, 2, 3, 4, 5]
1
azro 10 październik 2020, 09:08