Szukałem przykładów i nie znalazłem żadnych.

Moim zamiarem jest użycie strumienia Redisa jako źródła do źródła Dataflow Cloud Cloud i Wiadomości do trasy do AWS Kinesis lub Data S3

Redis nie jest wymieniony jako źródło Dataflowa w chmurze wiosennej. Czy będę musiał stworzyć niestandardowy środek wiążący?

Redis wydaje się dostępny tylko jako zlew z Pubsubem

0
Christopher Smith 5 październik 2020, 23:26

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Było kiedyś spoiwa Redis dla strumienia chmur sprężynowy, ale teraz został przerażony na chwilę. Mamy jednak jednak wdrożenie spoiwa do strumieni Redis w przyszłości.

Powiedział, że jeśli masz dane w Redis, dobrze byłoby rozpocząć budowanie redis-source jako niestandardową aplikację. Mamy wiele Dostawcy / źródła, których możesz użyć jako odniesienie.

Obecnie jest również Seria blog w pracach, które mogą być dalsze wskazówki podczas budowy niestandardowych aplikacji.

Wreszcie, zapraszamy do wniesienia redis-supplier/source do repo aplikacji, możemy współpracować na żądanie pull.

0
Sabby Anandan 5 październik 2020, 23:23