Kiedy tworzę pole z etykietą w YAML, etykieta jest nieprawidłowa, gdy próbuję dodać na przykład %. Poniższy kod to moja aktualna próba.

content_image:
  fields:
    image:
      type: image
      label: "Afbeelding 100%"

Zgaduję, że próbowałem użyć \% jako charakter ucieczki, ale to nie rozwiązuje go. Czytanie dokumentacji Nie można znaleźć tej informacji, a to zastanawia się, czy w ogóle jest możliwe.

Więc moje pytanie: Czy jest postać ucieczki w Bolt CMS, aby dodać do etykiet?

0
Robin Bastiaan 14 październik 2020, 12:33

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

W przypadku tego przypadku naprawiłem go, wykonując:

label: "Afbeelding 100% "

Jak widać, dodałem spację (lub dowolną inną postać) po %, ponieważ w przeciwnym razie system nie pozwoliłby. Etykieta nie może zakończyć się z jakiegoś powodu %, a kiedy umieścisz przestrzeń po % nie ma potrzeby ucieczki.

0
Robin Bastiaan 15 październik 2020, 08:39