Jak mogę przekazać obiekt ciągowy w formatowaniu Luxon Hours?

var message = "2020-10-05 17:24:23.456354"

Rodzaj A: {DateTime(message).local().toFormat("HH:mm")}

Co nie działa.

W momencie.js byłby: {moment(message).format("HH:mm")}

0
Daniel Cassiano Chaves 7 październik 2020, 20:59

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

{Datetime.fromiso (wiadomość) .toformat ("HH: mm")}

1
Daniel Cassiano Chaves 7 październik 2020, 18:33