Jaka jest zaleta korzystania z niestandardowego dostawcy URL zamiast istniejącego w środowiskach kątowych?

export const environment = {
  apiUrl: 'http://192.168.10.800/api'
}

I dostawca:

providers: [
 {
  provide: API_BASE_URL,
  useValue: environment.apiUrl
 }
]
-1
user13821408 6 październik 2020, 00:04

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Wystarczy wstrzyknąć adres URL API jako żeton nie wydaje się mieć znaczenia korzyści. Rozważ jednak przypadek, w którym masz więcej niż jedną zmienną środowiskową, np. showDebugInformation. To może być coś, co chcesz udać w teście, dzięki czemu możesz zweryfikować różne scenariusze.

Dlatego lubię robić coś takiego w moich projektach:

export abstract class EnvironmentService {
 abstract get showDebugInformation(): boolean;
}

@Injectable({provideIn: 'root'})
export class DefaultEnvironmentService implements EnvironmentService {
 get showDebugInformation() {
   return environment.showDebugInformation;
 };
}

// In your other services:

if (this.environmentService.showDebugInformation) {
 ...
}

0
code-gorilla 5 październik 2020, 21:39