Mam ten kod:

import matplotlib.pyplot as plt 
import mpl_toolkits.mplot3d.axes3d as plt3d
import mpl_toolkits.mplot3d.art3d as artplt3d
import matplotlib.animation as animation

import numpy as np
import math 

def animateBeta():

  def translate(segment_, xTr_, yTr_, zTr_):
    translationMatrix = np.array([
      [1, 0, xTr_],
      [0, 1, yTr_],
      [0, 0, zTr_]
    ])

    return np.matmul(translationMatrix, segment_)

  def rotate(vec_, xRotate_, yRotate_, zRotate_):
    xMat = np.array([
      [1,0,0],
      [0,math.cos(xRotate_), -math.sin(xRotate_)],
      [0, math.sin(xRotate_), math.cos(xRotate_)]
    ])

    yMat = np.array([
      [math.cos(yRotate_), 0, math.sin(yRotate_)],
      [0, 1, 0],
      [-math.sin(yRotate_), 0, math.cos(yRotate_)]
    ])

    zMat = np.array([
      [math.cos(zRotate_), -math.sin(zRotate_), 0],
      [math.sin(zRotate_), math.cos(zRotate_), 0],
      [0, 0, 1]
    ])

    rotationMatrix = np.matmul(zMat, np.matmul(yMat, xMat))

    return np.matmul(rotationMatrix, vec_)

  segment = [
    [0,0],
    [0,0],
    [1, -1]
  ]

  fig = plt.figure()
  ax = plt3d.Axes3D(fig)
  line, = ax.plot(segment[0], segment[1], zs=segment[2], color = 'b')
  artplt3d.line_2d_to_3d(line)

  print(line.__class__)

  def animate(i):
    s0 = [0,0,1]
    s1 = [0,0,-1]
    s1 = translate(rotate(translate(s1, -s0[0], -s0[1], -s0[2]), -i*(math.pi/180),0,-i*(math.pi/180)), s0[0], s0[1], s0[2])
    segment = np.concatenate((np.reshape(s0, (3,-1)),np.reshape(s1, (3,-1))), axis=1)

    #data = ax.plot(segment[0], segment[1], segment[2], color = 'b')
    line.set_3d_properties(zs=segment[2])
    line.set_data_3d(segment[0], segment[1], segment[2])

  anim = animation.FuncAnimation(fig, animate, interval = 1)
  
  plt.show()

animateBeta()

Działa, gdy używasz wiersza komentowanego {x0}} zamiast następujących dwóch, (ale próbuję go zrobić, aby nie mam wcześniejszych linii przyciągniętych podczas rysowania nowych na górze).

Jeśli używasz kodu AS-is, animacja wydaje się dziwna.

Mam teorię, że line_2d_to_3d nie działa zgodnie z przeznaczeniem, ale nie jestem pewien.

0
AUDURIER Jules 9 październik 2020, 21:13

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Dobra, więc użyłem ax.plot zamiast działki3d, a ja byłem pod wrażeniem, że rysunek był bardziej poprawny przy użyciu AX.PLOT

0
AUDURIER Jules 9 październik 2020, 18:29