Dostępność aplikacji GRPC Spring-Boot Java jest testowana ze skryptem bash.

Skrypt określa dostępność aplikacji przez:

echo > /dev/tcp/<apps-ip>/8877 
e.g. echo > /dev/tcp/localhost/8877

Powoduje to jednak, że aplikacja do wydrukowania Sactrace:

[INFO ] [2020-10-06 01:49:35.702] [thread=grpc-default-worker-ELG-1-2] [OpID=] [function=connections] [message=Transport failed]
io.grpc.netty.shaded.io.netty.handler.codec.http2.Http2Exception: HTTP/2 client preface string missing or corrupt. Hex dump for received bytes: 0a
  at io.grpc.netty.shaded.io.netty.handler.codec.http2.Http2Exception.connectionError(Http2Exception.java:103) ~[grpc-netty-shaded-1.31.1.jar!/:1.31.1]
  at io.grpc.netty.shaded.io.netty.handler.codec.http2.Http2ConnectionHandler$PrefaceDecoder.readClientPrefaceString(Http2ConnectionHandler.java:306) ~[grpc-netty-shaded-1.31.1.jar!/:1.31.1]
  at io.grpc.netty.shaded.io.netty.handler.codec.http2.Http2ConnectionHandler$PrefaceDecoder.decode(Http2ConnectionHandler.java:239) [grpc-netty-shaded-1.31.1.jar!/:1.31.1]
  at io.grpc.netty.shaded.io.netty.handler.codec.http2.Http2ConnectionHandler.decode(Http2ConnectionHandler.java:438) [grpc-netty-shaded-1.31.1.jar!/:1.31.1]
  at io.grpc.netty.shaded.io.netty.handler.codec.ByteToMessageDecoder.decodeRemovalReentryProtection(ByteToMessageDecoder.java:498) [grpc-netty-shaded-1.31.1.jar!/:1.31.1]
  at io.grpc.netty.shaded.io.netty.handler.codec.ByteToMessageDecoder.callDecode(ByteToMessageDecoder.java:437) [grpc-netty-shaded-1.31.1.jar!/:1.31.1]
  at io.grpc.netty.shaded.io.netty.handler.codec.ByteToMessageDecoder.channelRead(ByteToMessageDecoder.java:276) [grpc-netty-shaded-1.31.1.jar!/:1.31.1]
  at io.grpc.netty.shaded.io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:379) [grpc-netty-shaded-1.31.1.jar!/:1.31.1]
  at io.grpc.netty.shaded.io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:365) [grpc-netty-shaded-1.31.1.jar!/:1.31.1]
  at io.grpc.netty.shaded.io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.fireChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:357) [grpc-netty-shaded-1.31.1.jar!/:1.31.1]
  at io.grpc.netty.shaded.io.netty.channel.DefaultChannelPipeline$HeadContext.channelRead(DefaultChannelPipeline.java:1410) [grpc-netty-shaded-1.31.1.jar!/:1.31.1]
  at io.grpc.netty.shaded.io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:379) [grpc-netty-shaded-1.31.1.jar!/:1.31.1]
  at io.grpc.netty.shaded.io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:365) [grpc-netty-shaded-1.31.1.jar!/:1.31.1]
  at io.grpc.netty.shaded.io.netty.channel.DefaultChannelPipeline.fireChannelRead(DefaultChannelPipeline.java:919) [grpc-netty-shaded-1.31.1.jar!/:1.31.1]
  at io.grpc.netty.shaded.io.netty.channel.epoll.AbstractEpollStreamChannel$EpollStreamUnsafe.epollInReady(AbstractEpollStreamChannel.java:792) [grpc-netty-shaded-1.31.1.jar!/:1.31.1]
  at io.grpc.netty.shaded.io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.processReady(EpollEventLoop.java:475) [grpc-netty-shaded-1.31.1.jar!/:1.31.1]
  at io.grpc.netty.shaded.io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.run(EpollEventLoop.java:378) [grpc-netty-shaded-1.31.1.jar!/:1.31.1]
  at io.grpc.netty.shaded.io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$4.run(SingleThreadEventExecutor.java:989) [grpc-netty-shaded-1.31.1.jar!/:1.31.1]
  at io.grpc.netty.shaded.io.netty.util.internal.ThreadExecutorMap$2.run(ThreadExecutorMap.java:74) [grpc-netty-shaded-1.31.1.jar!/:1.31.1]
  at io.grpc.netty.shaded.io.netty.util.concurrent.FastThreadLocalRunnable.run(FastThreadLocalRunnable.java:30) [grpc-netty-shaded-1.31.1.jar!/:1.31.1]
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:834) [?:?]

Ten wyjątek pojawia się, jeśli istnieje niedopasowanie TLS między klientem a serwerem (w sensie GRPC) i / lub jeśli klient i serwer używają różnych wersji HTTP.

Wierzę, że w tym konkretnym przypadku jest niedopasowanie wersji HTTP.

Czy ktoś może mi pomóc naprawić? Lub zaproponuj inny sposób testowania dostępności aplikacji Spring-Boot?

0
gai-jin 14 październik 2020, 12:04

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Zatrudniała dla mnie sztuczka, dobrze znana Wait-for-it.sh .

W nim używają nc -z, aby przetestować połączenie, co nie robi connect(2) jak echo > /dev/tcp/<apps-ip>/8877, a zatem nie ma wyjątku na stronie mojej aplikacji.

0
gai-jin 16 październik 2020, 08:32