Mam ten skrypt, który otrzymuje plik CSV i oddziela go przez kolumnę. Mam problemy z wyświetlaniem wartości w tabeli. Nie mogę uzyskać każdej kolumny, aby utworzyć nowy wiersz tabeli. Każda pomoc zostanie doceniona, ponieważ nie jestem zbyt dobry w Js.

<script>
   getData();

   async function getData() {
    const response = await fetch('data.csv')
    const data = await response.text();
    console.log(data);


    const table = data.split('\n');
    table.forEach(row => {
     const columns = row.split(',')
     const date = columns[0]
     const temp = columns[1]

     console.log(date, temp);
    })

   }
  </script>

Data.CSV wygląda w ten sposób:

17-10-2020,25
17-10-2020,25
17-10-2020,25
17-10-2020,25
17-10-2020,25
17-10-2020,25
17-10-2020,25
17-10-2020,25

Console.log (dane, temp) zwraca bez przecinków. Mój jedyny problem próbuje dostać je wewnątrz stołu za pomocą JavaScript.

<table class="table text-left mt-2" id="data">
     <thead class="thead-dark">
      <tr>
       <th scope="col">#</th>
       <th scope="col">Date/Time</th>
       <th scope="col">Temperature</th>
      </tr>
     </thead>
     <tbody>
      <!-- Generate the csv table rows here -->
     </tbody>
</table>
0
stronghold051 17 październik 2020, 15:45

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź
const tableBody = document.getElementById("table-body");getData();

async function getData() {
   const response = await fetch('data.csv')
   const data = await response.text();
   console.log(data);


   const table = data.split('\n');
   table.forEach((row,index) => {
   const columns = row.split(',')
   const date = columns[0]
   const temp = columns[1]
   console.log(date, temp);
   const tr = document.createElement("tr");
   tr.innerHTML = `
     <td>${index + 1}</td>
     <td>${date}</td>
     <td>${temp}</td>
     `;
   // finally add the <tr> to the <tbody>
    tableBody.append(tr);
})
}
<table class="table text-left mt-2" id="data">
     <thead class="thead-dark">
      <tr>
       <th scope="col">#</th>
       <th scope="col">Date/Time</th>
       <th scope="col">Temperature</th>
      </tr>
     </thead>
     <tbody id='table-body'>
      <!-- Generate the csv table rows here -->
     </tbody>
</table>

Spróbuj tego i daj mi znać, jeśli działa, czy nie. Uwaga: dodałem identyfikator do korpusu stołu i wybierając, że przez ID.

0
Dipankar Maikap 17 październik 2020, 13:00