Mój kod JS (przycisk Handler): $ ("# pobierz hasło"). Na ("kliknij", () => {$ .get ("https://psycho.bulash.ru/api/get.password" ) .done ((dane) => {...

0
Valery Bulash 18 marzec 2021, 11:49

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

To było moje wdrożenie tego problemu!

W ostrzu:

      $.ajax({
        url: url,
        headers: {'x-csrf-token': _token},
        method: 'GET',
        success: function (data) {
          var officer = $('#officer');
          if (data.length > 0) {
            $.each(data, function (key, value) {
              officer.append('<option value="' + value.id + '">' + value.name + '</option>')
            })
          } 
        }
      })

Mój kontroler:

public function getOfficers()
{
  $officers = User::where('project', '!=', null)->get();
  return $officers;
}

W twoim przypadku myślę, że wystarczy zwrócić wartość, ponieważ nie używasz odpowiedzi!

public function generatePassword(int $length = 8): string
{
  return [
    'password' => Str::random($length)
  ];
}
1
Mohammed Jacksi 18 marzec 2021, 20:05

Najprawdopodobniej masz oprogramowanie pośrednie, które wynika coś po swojej odpowiedzi, sprawdź je

public function handle($request, Closure $next)
{
  return $next($request); 
  dd($something);//outputs after the response, remove this
}
0
madalinivascu 18 marzec 2021, 20:11