Próbuję przekonwertować projekt figma do HTML i CSS, ale w projekcie wszystkie pozycje elementów są absolutne.

Jeden z stylów elementów NAV:

position: absolute;
width: 79px;
height: 16px;
right: 395px;
top: 13px;

Style elementów siatki:

position: absolute;
height: 200px;
left: 0px;
right: 0px;
top: 0px;

Jestem nowy do figma i to jest pierwszy raz, kiedy widziałem coś takiego. Nie wiem, czy jest to konwencjonalne, czy nie. Spodziewają się, że sprawi, że sprawi, że responuje projekt. Ale ponieważ wszystkie są naprawione, nie mogę korzystać z systemów flexbox i siatki. Jaki jest konwencjonalny sposób na to?

1
Dogukan 7 październik 2020, 20:12

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Nie należy zwracać uwagi na stanowisko, które dodaje figma. Te wartości pozycji pochodzą z pozycji na samej tablicy. Twoja strona nigdy nie będzie miała tych dokładnych wymiarów.

Moja rada polega na użyciu stylów z FIGMA związane z tym, jak wygląda element. Podobnie jak kolor tła, czcionki etalczkowe. Powinieneś sam pozycjonować.

2
Rowan van Zijl 7 październik 2020, 17:53