Jest możliwe, aby ograniczyć rozmiar przesyłania plików (żądania HTTP Post) na równoważniku ładowania aplikacji AWS?

Chcę ogólnie ograniczyć rozmiar przesyłania pliku, ale nie chcę żądania, aby dostać się do serwerów internetowych, jeśli rozmiar pliku jest zbyt duży. Zakładam, że moje myślenie jest w tym odrzuceniu wniosku wcześniej daje lepszą ochronę przed atakami DOS, aw ogólności zmniejszy obciążenie serwerów internetowych (w ten sposób zmniejszając koszty).

1
cammil 7 październik 2020, 12:09

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Nie możesz tego zrobić bezpośrednio na samej Alb. Jednak możesz skojarzyć Web Aplikacja Zapora z nim .

Dzięki WAF możesz skonfigurować Zasada ograniczenia rozmiaru na swoim alb. W ten sposób możesz zablokować duże żądania uderzające w serwery internetowe.

1
Marcin 7 październik 2020, 09:22