ruby -v

ruby 2.7.1p83 (2020-03-31 revision a0c7c23c9c) [x86_64-linux]

cat Gemfile.lock | grep -A 2 RUBY

RUBY VERSION

   ruby 2.7.1p83

bundle platform --ruby

ruby 2.7.1p83

sudo rake db:create

Your Ruby version is 2.7.0, but your Gemfile specified 2.7.1

Nie widzę tutaj tego, co jest problemem. Jest to świeża instalacja Ubuntu Jest 20.04 i próbowałem założyć Ruby na Rails Env po raz pierwszy.

0
Bartosz Urbaniak 16 październik 2020, 15:37

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Różni użytkownicy mogą mieć różne wersje zainstalowanego Ruby.

Po uruchomieniu ruby -v zobaczysz wersję Ruby w środowisku użytkownika.

Po uruchomieniu sudo rake ... (lub sudo cokolwiek) użyjesz wersji Ruby w środowisku Użytkownika Super.

Krótko mówiąc, nie używaj sudo. bundle exec rake db:migrate Zapewni, że używasz tej samej wersji Ruby, jak widać na wyjściu bundle platform —ruby

Aby pomóc zrozumieć, co się dzieje, gdy próbujesz sprawdzić wersję, spróbuj sudo ruby -v, w którym pochodzi V2.7.0

1
Tom Harvey 16 październik 2020, 22:43