Klonuję cztery pole (SL Nie, typ papeterii, ilość, usuń) formularza za pomocą Java Script.i może bardzo dobrze załączyć lub usunąć te pole

Nie jestem w stanie wygenerować seryjny nr w pierwszej kolumnie, a jeśli usunąłem każdy wiersz między tym, powinien również dostosować seryjny numer seryjny, mogę osiągnąć ten mój kod jest poniżej

$(document).ready(function() {
 $(document).on('click', '.add', function() {
  var html = '';
  html += '<tr>';
  html += '<td><input type="text" name="item_name[]" class="form-control item_name" ></td>';
  html += '<td><select name="item_unit[]" class="form-control item_unit" id="datalist"><option value="">Select Stationery Type</option><option value="A4 Green Ream">A4 Green Ream</option><option value="A4 Green Ream">A4 Green Ream</option><option value="Cellotape(Brown)">Cellotape(Brown)</option><option value="Cellotape(Transparent)">Cellotape(Transparent)</option><option value="Gluestick">Gluestick</option><option value="Highlighter">Highlighter</option><option value="Marker(Thick)">Marker(Thick)</option><option value="Marker(Thin)">Marker(Thin)</option><option value="Meeting Pen">Meeting Pen</option><option value="Normal Envelope">Normal Envelope</option></select></td>';
  html += '<td><input type="text" name="item_quantity[]" class="form-control number_only item_quantity" /></td>';
  html += '<td><button type="button" name="remove" class="btn btn-danger btn-sm remove"><span class="glyphicon glyphicon-minus"></span></button></td></tr>';
  $('#item_table').append(html);


 });

 $(document).on('click', '.remove', function() {
  $(this).closest('tr').remove();
 });

 $('#insert_form').on('submit', function(event) {
  event.preventDefault();
  var error = '';
  $('.item_name').each(function() {
   var count = 1;
   if ($(this).val() == '') {
    error += "<p>Enter Item Name at " + count + " Row</p>";
    return false;
   }
   count = count + 1;
  });

  $('.item_quantity').each(function() {
   var count = 1;
   if ($(this).val() == '') {
    error += "<p>Enter Item Quantity at " + count + " Row</p>";
    return false;
   }
   count = count + 1;
  });

  $('.item_unit').each(function() {
   var count = 1;
   if ($(this).val() == '') {
    error += "<p>Select Unit at " + count + " Row</p>";
    return false;
   }
   count = count + 1;
  });
  var form_data = $(this).serialize();
  if (error == '') {
   $.ajax({
    url: "insert.php",
    method: "POST",
    data: form_data,
    success: function(data) {
     if (data == 'ok') {
      $('#item_table').find("tr:gt(0)").remove();
      $('#error').html('<div class="alert alert-success">Item Details Saved</div>');
     }
    }
   });
  } else {
   $('#error').html('<div class="alert alert-danger">' + error + '</div>');
  }
 });

 $(document).on('keypress', '.number_only', function(e) {
  return isNumbers(e, this);
 });

 function isNumbers(evt, element) {
  var charCode = (evt.which) ? evt.which : event.keyCode;
  if (
   (charCode != 46 || $(element).val().indexOf('.') != -1) && // “.” CHECK DOT, AND ONLY ONE.
   (charCode < 48 || charCode > 57))
   return false;
  return true;
 }
});
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
<html>

<head>
</head>

<body>

 <br />
 <div class="container" style="border: 2px solid #B22222;border-radius: 10px;margin-top: 25px;margin-bottom: 15px;>
    <div class=" row ">
      <div class="col-md-4 ">
      </div>
      <div class="col-sm-12 ">
        <h4 align="center "><b><u>Add Stationery Stock<b></u></h4>
        <br />
        <form method="post " id="insert_form ">
        <div class="col-sm-6 ">
        <input type="text " name="Order No. " class="form-control " placeholder="Order NO "/>
        </div>
        <div class="col-sm-6 ">
        <input type="date " name="Date " class="form-control " placeholder="Date " />
        </div>
        &nbsp;
        <div>&nbsp;</div>
        <div>&nbsp;</div>
        <div>&nbsp;</div>
        <h4 align="center "><b><u>Stationery Details<b></u></h4>
        <div>&nbsp;</div>
        
          <div class="table-repsonsive ">
            <span id="error "></span>
            <table class="table table-bordered " id="item_table ">
              <tr>
                <th>Sl.No.</th>
                <th>Select Stationery Type</th>
                <th>Enter Quantity</th>
                <th><button type="button " name="add " class="btn btn-success btn-sm add "><span class="glyphicon glyphicon-plus "></span></button></th>
              </tr>
            </table>
            <div align="center ">
              <input type="submit " name="submit " class="btn btn-info "style="margin-bottom:20px " value="Insert " />
            </div>
          </div>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
  
</body>
</html>
0
user14387490 7 październik 2020, 12:58

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Za pomocą

 html += '<td><input type="text" name="item_name[]" class="form-control item_name"></td>';

Możesz to zrobić

const renum = () => {
 let cnt = 0;
 $(".item_name").each(function() {
  this.value = ++cnt;
 })
};

Kiedy był potrzebny

Naprawiłem twój nieprawidłowy HTML (U i B nie jest poprawnie zamknięty i brakujący cytat na pierwszym stylu inline)

Usunąłem również nazwę = "Prześlij" - nigdy nie chcesz mieć nazwy = "Prześlij" na formularzu, który planujesz przesłać za pomocą skryptu

const renum = () => {
 let cnt = 0;
 $(".item_name").each(function() {
  this.value = ++cnt;
 })
};

$(function() {

 $("#item_table").on('click', '.add', function() {
  var html = '';
  html += '<tr>';
  html += '<td><input type="text" name="item_name[]" class="form-control item_name" ></td>';
  html += '<td><select name="item_unit[]" class="form-control item_unit" id="datalist"><option value="">Select Stationery Type</option><option value="A4 Green Ream">A4 Green Ream</option><option value="A4 Green Ream">A4 Green Ream</option><option value="Cellotape(Brown)">Cellotape(Brown)</option><option value="Cellotape(Transparent)">Cellotape(Transparent)</option><option value="Gluestick">Gluestick</option><option value="Highlighter">Highlighter</option><option value="Marker(Thick)">Marker(Thick)</option><option value="Marker(Thin)">Marker(Thin)</option><option value="Meeting Pen">Meeting Pen</option><option value="Normal Envelope">Normal Envelope</option></select></td>';
  html += '<td><input type="text" name="item_quantity[]" class="form-control number_only item_quantity" /></td>';
  html += '<td><button type="button" name="remove" class="btn btn-danger btn-sm remove"><span class="glyphicon glyphicon-minus"></span></button></td></tr>';
  $('#item_table').append(html);
  renum()
 });

 $(document).on('click', '.remove', function() {
  $(this).closest('tr').remove();
  renum()
 });

 $('#insert_form').on('submit', function(event) {
  event.preventDefault();
  var error = '';
  $('.item_name').each(function() {
   var count = 1;
   if ($(this).val() == '') {
    error += "<p>Enter Item Name at " + count + " Row</p>";
    return false;
   }
   count = count + 1;
  });

  $('.item_quantity').each(function() {
   var count = 1;
   if ($(this).val() == '') {
    error += "<p>Enter Item Quantity at " + count + " Row</p>";
    return false;
   }
   count = count + 1;
  });

  $('.item_unit').each(function() {
   var count = 1;
   if ($(this).val() == '') {
    error += "<p>Select Unit at " + count + " Row</p>";
    return false;
   }
   count = count + 1;
  });
  var form_data = $(this).serialize();
  if (error == '') {
   $.ajax({
    url: "insert.php",
    method: "POST",
    data: form_data,
    success: function(data) {
     if (data == 'ok') {
      $('#item_table').find("tr:gt(0)").remove();
      $('#error').html('<div class="alert alert-success">Item Details Saved</div>');
     }
    }
   });
  } else {
   $('#error').html('<div class="alert alert-danger">' + error + '</div>');
  }
 });

});
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-JcKb8q3iqJ61gNV9KGb8thSsNjpSL0n8PARn9HuZOnIxN0hoP+VmmDGMN5t9UJ0Z" crossorigin="anonymous">
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-B4gt1jrGC7Jh4AgTPSdUtOBvfO8shuf57BaghqFfPlYxofvL8/KUEfYiJOMMV+rV" crossorigin="anonymous"></script>
<div class="container" style="border: 2px solid #B22222;border-radius: 10px;margin-top: 25px;margin-bottom: 15px;">
 <div class="row">
  <div class="col-md-4"></div>
  <div class="col-sm-12">
   <h4 align="center"><b><u>Add Stationery Stock</u></b></h4>
   <form method="post" id="insert_form">
    <div class="col-sm-6"><input type="text" name="Order No." class="form-control" placeholder="Order NO " /></div>
    <div class="col-sm-6"><input type="date" name="Date" class="form-control" placeholder="Date" /></div>
    &nbsp;
    <div>&nbsp;</div>
    <div>&nbsp;</div>
    <div>&nbsp;</div>
    <h4 align="center"><b><u>Stationery Details</u></b></h4>
    <div>&nbsp;</div>
    <div class="table-repsonsive"><span id="error"></span>
     <table class="table table-bordered" id="item_table">
      <tr>
       <th>Sl.No.</th>
       <th>Select Stationery Type</th>
       <th>Enter Quantity</th>
       <th><button type="button" name="add" class="btn btn-success btn-sm add"><span class="glyphicon glyphicon-plus"></span></button></th>
      </tr>
     </table>
     <div align="center"><input type="submit" class="btn btn-info" style="margin-bottom:20px" value="Insert" /></div>
    </div>
   </form>
  </div>
 </div>
</div>
0
mplungjan 7 październik 2020, 11:20