Chcę mapować listę na widget, ale nie zrobię tego.

 TableRow(children: [
               item['questions'].map((item) {
                return Column(
                 children: [
                  Text(item['name']),
                  Checkbox(
                    onChanged: _onRememberMeChanged,
                    value: rememberMe),
                 ],
                );
               }).toList()
              ])
0
John 4 październik 2020, 07:13

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Tablerow zawiera listę widżetów, ale dodano listę wewnątrz listy. Powinieneś wyodrębnić listę dzieci z 3 kropkami.

Spróbuj tego

 TableRow(children: [
               ...item['questions'].map((item) {
                return Column(
                 children: [
                  Text(item['name']),
                  Checkbox(
                    onChanged: _onRememberMeChanged,
                    value: rememberMe),
                 ],
                );
               }).toList()
              ])
0
Mr. ZeroOne 4 październik 2020, 04:19