Myślę, że przypuszczam uniwersalną opcję dla Kubectl. Ale w jakiś sposób otrzymuję następujący błąd, gdy uruchomię następujące polecenie Kubectl.

Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego? Dziękuję Ci.

mamun$ kubectl describe secret -n development serviceaccount-foo -o yaml
Error: unknown shorthand flag: 'o' in -o
See 'kubectl describe --help' for usage.
2
Mamun 4 październik 2020, 02:35

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

-o | --output nie jest flagą uniwersalną, nie jest to zawarte w domyślnym {{X1 }} Flagi (1.18) i { {X3}} Nie obsługuje flagi --output (lub Shorthand {X5}}).

3
masseyb 4 październik 2020, 01:10