Użyłem następującego kodu, który pokazuje, że Chrome obsługuje mowy, a kod działa dobrze na Firefoksie i Safari, ale nie działa na Chrome (bez dźwięku). Dlaczego? Dziękuję Ci.

<html>
  <head>
  </head>
  <body>
    <form>
      <input type='text'></input>
      <select></select>
    </form>
    <script>
      
      if ( 'speechSynthesis' in window ) {
        var to_speak = new SpeechSynthesisUtterance('Hello world!');
        window.speechSynthesis.speak(to_speak);
      } else {
        alert('not support ');
      }
    </script>
  </body>
</html>

https://codepen.io/sharkdeng/pen/xxoveqb.

1
Shark Deng 17 październik 2020, 20:48

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

To dlatego, że w przypadku syntezy mowy chrome wymaga interakcji użytkownika, zanim mówi np. Kliknij przycisk.

Dodałem do twojego kodu, aby umieścić funkcję mówienia za zdarzeniem kliknięcia przycisku.

button.addEventListener('click', () => {
 if ( 'speechSynthesis' in window ) {
  const to_speak = new SpeechSynthesisUtterance(input.value || 'Hello world!');
  speechSynthesis.cancel();
  speechSynthesis.speak(to_speak);
 } else {
  alert('not supported');
 }
});
<form>
 <input type='text' id="input"></input>
 <select id='voiceSelect'></select>
 <button type="button" id="button">Speak</button>
</form>
1
Frazer 17 październik 2020, 18:49