Piszę usługę, a w nim mam potrzebę subchestatorów podrzędnych w moim rodzica orkiestrator. Teraz wiem, że jest obsługiwany w JavaScript i C # Dokumenty , jednak zastanawiam się, czy jest to możliwe w Pythonie, albo za pośrednictwem zewnętrznego pakietu, albo tylko jakieś ukryte użycie.

0
Meschdog18 6 październik 2020, 23:32

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Python Obsługa funkcji trwałych jest obecnie w publicznym podglądzie . Poniżej znajdują się aktualne ograniczenia.

· subden orkiestracje nie są jeszcze obsługiwane (planowane # 62)

· Trwałe podmioty nie są jeszcze obsługiwane (jeszcze nie planowane # 96)

Aby uzyskać więcej informacji, można odwołać się do tego GitHub.

2
Joey Cai 7 październik 2020, 08:15