Próbuję animować przechylanie obiektów, a następnie ustawiony w prawo. Mój javascript wygląda tak:

function animate-tip(){
 document.getElementById("x").animate(
 [0% { transform: "rotate(0deg)"},
  30% { transform: "rotate(30deg)"},
  100% { transform: "rotate(0deg)"}],
  {
   duration: 500,
   iterations: 1
  })

Oczywiście jest to nieprawidłowa składnia. Jak mogę wykonać tę animację pracować przez procenty?

0
Mr No 9 październik 2020, 02:02

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Robisz to z właściwością offsetową. Musi wynosić od 0 do 1, więc po prostu przekonwertuj procenty, dzieląc się przez 100.

function animateTip() {
 document.getElementById("x").animate(
  [{
    transform: "rotate(0deg)"
   },
   {
    transform: "rotate(30deg)", offset: 0.3,
   },
   {
    transform: "rotate(0deg)"
   }
  ], {
   duration: 3500,
   iterations: 1
  })
}

animateTip();
#x {
 padding: 10px;
 background: chartreuse;
 display: inline-block;
 width: 100px;
 height: 100px;
}
<div id="x"></div>
1
Richard Hunter 8 październik 2020, 23:19