Wpadłem w jakieś problemy, które miałem w pobieraniu matplotlib za pomocą pip.

Co się stało

 1. Na początku pobrałem MATPOTLIB przez PIP bez problemów.
 2. Z jakiegoś powodu po pobraniu MATPOTLIB, kiedy próbowałem uruchomić prosty kod wykresu, nie będzie go wyświetlić.
 3. Próbowałem wyszukać w Google z powodów, dla których nie działa, przy użyciu komunikatów o błędach mam jako słowa kluczowe.
 4. Jedna z porad powiedziała mi, żebym bałagan się ze ścieżką i zrobiłem, nic się nie stało.
 5. Kolejną radą, którą otrzymałem, które otrzymałem, które otrzymałem, aby pobrać Visual Studio 2019, który zrobiłem.
 6. Kiedy próbowałem ponownie uruchomić kod, wszystko działało dobrze.
 7. Następnego dnia później, po wyłączeniu mojego laptopa i włączyłem go, wpadłem w inny problem, w którym Python nie był rozpoznawany na moim laptopie (prawie tak jak ja nie miałem na nim Pythona).
 8. Zrozumiałem, że miało coś wspólnego ze mną, bawiąc się ze ścieżką, ponieważ była to jedyna rzecz, którą pomieszałem przed pobraniem Visual Studio 2019 (wątpiłem do pobrania vs 2019, miałem nic wspólnego z tym).
 9. Próbowałem przepisywać rzeczą ścieżki bez szczęścia.
 10. Czytałem gdzieś (przepełnienie stosu), że powinienem odinstalować i ponownie zainstalować Pythona, który zrobiłem (poprzedni, który miałem, był Python 3.8, ten, który mam teraz, to python 3.9).
 11. Wszystko działa dobrze, ale kiedy próbowałem uruchomić kod wykresu linii, dostałem to:
Traceback (most recent call last):
 File "C:\Users\bosaw\Documents\python_work\crash_course\part_II\generating_data\examples\mpl_squares.py", line 1, in <module>
  import matplotlib.pyplot as plt
ModuleNotFoundError: No module named 'matplotlib'
 12. So when I tried to redownload matplotlib I got the error message below (which is where I am currently stuck at).
C:\Users\bosaw> python -m pip install --user matplotlib
Collecting matplotlib
 Using cached matplotlib-3.3.2.tar.gz (37.9 MB)
  ERROR: Command errored out with exit status 1:
   command: 'C:\Users\bosaw\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe' -c 'import sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'C:\\Users\\bosaw\\AppData\\Local\\Temp\\pip-install-33gi_n74\\matplotlib\\setup.py'"'"'; __file__='"'"'C:\\Users\\bosaw\\AppData\\Local\\Temp\\pip-install-33gi_n74\\matplotlib\\setup.py'"'"';f=getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__);code=f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' egg_info --egg-base 'C:\Users\bosaw\AppData\Local\Temp\pip-pip-egg-info-ch11l41t'
     cwd: C:\Users\bosaw\AppData\Local\Temp\pip-install-33gi_n74\matplotlib\
  Complete output (249 lines):
  WARNING: The wheel package is not available.
    ERROR: Command errored out with exit status 1:
     command: 'C:\Users\bosaw\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe' 'C:\Users\bosaw\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\site-packages\pip\_vendor\pep517\_in_process.py' prepare_metadata_for_build_wheel 'C:\Users\bosaw\AppData\Local\Temp\tmpsql0gg7p'
       cwd: C:\Users\bosaw\AppData\Local\Temp\pip-wheel-d4s0p_ef\numpy
    Complete output (200 lines):
    Running from numpy source directory.
    setup.py:470: UserWarning: Unrecognized setuptools command, proceeding with generating Cython sources and expanding templates
     run_build = parse_setuppy_commands()
    Processing numpy/random\_bounded_integers.pxd.in
    Processing numpy/random\bit_generator.pyx
    Processing numpy/random\mtrand.pyx
    Processing numpy/random\_bounded_integers.pyx.in
    Processing numpy/random\_common.pyx
    Processing numpy/random\_generator.pyx
    Processing numpy/random\_mt19937.pyx
    Processing numpy/random\_pcg64.pyx
    Processing numpy/random\_philox.pyx
    Processing numpy/random\_sfc64.pyx
    Cythonizing sources
    blas_opt_info:
    blas_mkl_info:
    No module named 'numpy.distutils._msvccompiler' in numpy.distutils; trying from distutils
    customize MSVCCompiler
     libraries mkl_rt not found in ['C:\\Users\\bosaw\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python39\\lib', 'C:\\', 'C:\\Users\\bosaw\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python39\\libs']
     NOT AVAILABLE

    blis_info:
     libraries blis not found in ['C:\\Users\\bosaw\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python39\\lib', 'C:\\', 'C:\\Users\\bosaw\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python39\\libs']
     NOT AVAILABLE

    openblas_info:
     libraries openblas not found in ['C:\\Users\\bosaw\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python39\\lib', 'C:\\', 'C:\\Users\\bosaw\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python39\\libs']
    get_default_fcompiler: matching types: '['gnu', 'intelv', 'absoft', 'compaqv', 'intelev', 'gnu95', 'g95', 'intelvem', 'intelem', 'flang']'
    customize GnuFCompiler
    Could not locate executable g77
    Could not locate executable f77
    customize IntelVisualFCompiler
    Could not locate executable ifort
    Could not locate executable ifl
    customize AbsoftFCompiler
    Could not locate executable f90
    customize CompaqVisualFCompiler
    Could not locate executable DF
    customize IntelItaniumVisualFCompiler
    Could not locate executable efl
    customize Gnu95FCompiler
    Could not locate executable gfortran
    Could not locate executable f95
    customize G95FCompiler
    Could not locate executable g95
    customize IntelEM64VisualFCompiler
    customize IntelEM64TFCompiler
    Could not locate executable efort
    Could not locate executable efc
    customize PGroupFlangCompiler
    Could not locate executable flang
    don't know how to compile Fortran code on platform 'nt'
     NOT AVAILABLE

    atlas_3_10_blas_threads_info:
    Setting PTATLAS=ATLAS
     libraries tatlas not found in ['C:\\Users\\bosaw\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python39\\lib', 'C:\\', 'C:\\Users\\bosaw\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python39\\libs']
     NOT AVAILABLE

    atlas_3_10_blas_info:
     libraries satlas not found in ['C:\\Users\\bosaw\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python39\\lib', 'C:\\', 'C:\\Users\\bosaw\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python39\\libs']
     NOT AVAILABLE

    atlas_blas_threads_info:
    Setting PTATLAS=ATLAS
     libraries ptf77blas,ptcblas,atlas not found in ['C:\\Users\\bosaw\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python39\\lib', 'C:\\', 'C:\\Users\\bosaw\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python39\\libs']
     NOT AVAILABLE

    atlas_blas_info:
     libraries f77blas,cblas,atlas not found in ['C:\\Users\\bosaw\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python39\\lib', 'C:\\', 'C:\\Users\\bosaw\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python39\\libs']
     NOT AVAILABLE

    accelerate_info:
     NOT AVAILABLE

    C:\Users\bosaw\AppData\Local\Temp\pip-wheel-d4s0p_ef\numpy\numpy\distutils\system_info.py:1914: UserWarning:
      Optimized (vendor) Blas libraries are not found.
      Falls back to netlib Blas library which has worse performance.
      A better performance should be easily gained by switching
      Blas library.
     if self._calc_info(blas):
    blas_info:
     libraries blas not found in ['C:\\Users\\bosaw\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python39\\lib', 'C:\\', 'C:\\Users\\bosaw\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python39\\libs']
     NOT AVAILABLE

    C:\Users\bosaw\AppData\Local\Temp\pip-wheel-d4s0p_ef\numpy\numpy\distutils\system_info.py:1914: UserWarning:
      Blas (http://www.netlib.org/blas/) libraries not found.
      Directories to search for the libraries can be specified in the
      numpy/distutils/site.cfg file (section [blas]) or by setting
      the BLAS environment variable.
     if self._calc_info(blas):
    blas_src_info:
     NOT AVAILABLE

    C:\Users\bosaw\AppData\Local\Temp\pip-wheel-d4s0p_ef\numpy\numpy\distutils\system_info.py:1914: UserWarning:
      Blas (http://www.netlib.org/blas/) sources not found.
      Directories to search for the sources can be specified in the
      numpy/distutils/site.cfg file (section [blas_src]) or by setting
      the BLAS_SRC environment variable.
     if self._calc_info(blas):
     NOT AVAILABLE

    non-existing path in 'numpy\\distutils': 'site.cfg'
    lapack_opt_info:
    lapack_mkl_info:
     libraries mkl_rt not found in ['C:\\Users\\bosaw\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python39\\lib', 'C:\\', 'C:\\Users\\bosaw\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python39\\libs']
     NOT AVAILABLE

    openblas_lapack_info:
     libraries openblas not found in ['C:\\Users\\bosaw\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python39\\lib', 'C:\\', 'C:\\Users\\bosaw\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python39\\libs']
     NOT AVAILABLE

    openblas_clapack_info:
     libraries openblas,lapack not found in ['C:\\Users\\bosaw\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python39\\lib', 'C:\\', 'C:\\Users\\bosaw\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python39\\libs']
     NOT AVAILABLE

    flame_info:
     libraries flame not found in ['C:\\Users\\bosaw\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python39\\lib', 'C:\\', 'C:\\Users\\bosaw\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python39\\libs']
     NOT AVAILABLE

    atlas_3_10_threads_info:
    Setting PTATLAS=ATLAS
     libraries lapack_atlas not found in C:\Users\bosaw\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib
     libraries tatlas,tatlas not found in C:\Users\bosaw\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib
     libraries lapack_atlas not found in C:\
     libraries tatlas,tatlas not found in C:\
     libraries lapack_atlas not found in C:\Users\bosaw\AppData\Local\Programs\Python\Python39\libs
     libraries tatlas,tatlas not found in C:\Users\bosaw\AppData\Local\Programs\Python\Python39\libs
    <class 'numpy.distutils.system_info.atlas_3_10_threads_info'>
     NOT AVAILABLE

    atlas_3_10_info:
     libraries lapack_atlas not found in C:\Users\bosaw\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib
     libraries satlas,satlas not found in C:\Users\bosaw\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib
     libraries lapack_atlas not found in C:\
     libraries satlas,satlas not found in C:\
     libraries lapack_atlas not found in C:\Users\bosaw\AppData\Local\Programs\Python\Python39\libs
     libraries satlas,satlas not found in C:\Users\bosaw\AppData\Local\Programs\Python\Python39\libs
    <class 'numpy.distutils.system_info.atlas_3_10_info'>
     NOT AVAILABLE

    atlas_threads_info:
    Setting PTATLAS=ATLAS
     libraries lapack_atlas not found in C:\Users\bosaw\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib
     libraries ptf77blas,ptcblas,atlas not found in C:\Users\bosaw\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib
     libraries lapack_atlas not found in C:\
     libraries ptf77blas,ptcblas,atlas not found in C:\
     libraries lapack_atlas not found in C:\Users\bosaw\AppData\Local\Programs\Python\Python39\libs
     libraries ptf77blas,ptcblas,atlas not found in C:\Users\bosaw\AppData\Local\Programs\Python\Python39\libs
    <class 'numpy.distutils.system_info.atlas_threads_info'>
     NOT AVAILABLE

    atlas_info:
     libraries lapack_atlas not found in C:\Users\bosaw\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib
     libraries f77blas,cblas,atlas not found in C:\Users\bosaw\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib
     libraries lapack_atlas not found in C:\
     libraries f77blas,cblas,atlas not found in C:\
     libraries lapack_atlas not found in C:\Users\bosaw\AppData\Local\Programs\Python\Python39\libs
     libraries f77blas,cblas,atlas not found in C:\Users\bosaw\AppData\Local\Programs\Python\Python39\libs
    <class 'numpy.distutils.system_info.atlas_info'>
     NOT AVAILABLE

    lapack_info:
     libraries lapack not found in ['C:\\Users\\bosaw\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python39\\lib', 'C:\\', 'C:\\Users\\bosaw\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python39\\libs']
     NOT AVAILABLE

    C:\Users\bosaw\AppData\Local\Temp\pip-wheel-d4s0p_ef\numpy\numpy\distutils\system_info.py:1748: UserWarning:
      Lapack (http://www.netlib.org/lapack/) libraries not found.
      Directories to search for the libraries can be specified in the
      numpy/distutils/site.cfg file (section [lapack]) or by setting
      the LAPACK environment variable.
     return getattr(self, '_calc_info_{}'.format(name))()
    lapack_src_info:
     NOT AVAILABLE

    C:\Users\bosaw\AppData\Local\Temp\pip-wheel-d4s0p_ef\numpy\numpy\distutils\system_info.py:1748: UserWarning:
      Lapack (http://www.netlib.org/lapack/) sources not found.
      Directories to search for the sources can be specified in the
      numpy/distutils/site.cfg file (section [lapack_src]) or by setting
      the LAPACK_SRC environment variable.
     return getattr(self, '_calc_info_{}'.format(name))()
     NOT AVAILABLE

    numpy_linalg_lapack_lite:
     FOUND:
      language = c
      define_macros = [('HAVE_BLAS_ILP64', None), ('BLAS_SYMBOL_SUFFIX', '64_')]

    C:\Users\bosaw\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\distutils\dist.py:274: UserWarning: Unknown distribution option: 'define_macros'
     warnings.warn(msg)
    running dist_info
    running build_src
    build_src
    building py_modules sources
    creating build
    creating build\src.win-amd64-3.9
    creating build\src.win-amd64-3.9\numpy
    creating build\src.win-amd64-3.9\numpy\distutils
    building library "npymath" sources
    error: Microsoft Visual C++ 14.0 is required. Get it with "Build Tools for Visual Studio": https://visualstudio.microsoft.com/downloads/
    ----------------------------------------
  ERROR: Command errored out with exit status 1: 'C:\Users\bosaw\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe' 'C:\Users\bosaw\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\site-packages\pip\_vendor\pep517\_in_process.py' prepare_metadata_for_build_wheel 'C:\Users\bosaw\AppData\Local\Temp\tmpsql0gg7p' Check the logs for full command output.
  Traceback (most recent call last):
   File "C:\Users\bosaw\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\site-packages\setuptools\installer.py", line 128, in fetch_build_egg
    subprocess.check_call(cmd)
   File "C:\Users\bosaw\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\subprocess.py", line 373, in check_call
    raise CalledProcessError(retcode, cmd)
  subprocess.CalledProcessError: Command '['C:\\Users\\bosaw\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python39\\python.exe', '-m', 'pip', '--disable-pip-version-check', 'wheel', '--no-deps', '-w', 'C:\\Users\\bosaw\\AppData\\Local\\Temp\\tmpk5j8tasg', '--quiet', 'numpy>=1.15']' returned non-zero exit status 1.

  The above exception was the direct cause of the following exception:

  Traceback (most recent call last):
   File "<string>", line 1, in <module>
   File "C:\Users\bosaw\AppData\Local\Temp\pip-install-33gi_n74\matplotlib\setup.py", line 242, in <module>
    setup( # Finally, pass this all along to distutils to do the heavy lifting.
   File "C:\Users\bosaw\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\site-packages\setuptools\__init__.py", line 164, in setup
    _install_setup_requires(attrs)
   File "C:\Users\bosaw\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\site-packages\setuptools\__init__.py", line 159, in _install_setup_requires
    dist.fetch_build_eggs(dist.setup_requires)
   File "C:\Users\bosaw\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\site-packages\setuptools\dist.py", line 699, in fetch_build_eggs
    resolved_dists = pkg_resources.working_set.resolve(
   File "C:\Users\bosaw\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\site-packages\pkg_resources\__init__.py", line 779, in resolve
    dist = best[req.key] = env.best_match(
   File "C:\Users\bosaw\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\site-packages\pkg_resources\__init__.py", line 1064, in best_match
    return self.obtain(req, installer)
   File "C:\Users\bosaw\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\site-packages\pkg_resources\__init__.py", line 1076, in obtain
    return installer(requirement)
   File "C:\Users\bosaw\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\site-packages\setuptools\dist.py", line 758, in fetch_build_egg
    return fetch_build_egg(self, req)
   File "C:\Users\bosaw\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\site-packages\setuptools\installer.py", line 130, in fetch_build_egg
    raise DistutilsError(str(e)) from e
  distutils.errors.DistutilsError: Command '['C:\\Users\\bosaw\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python39\\python.exe', '-m', 'pip', '--disable-pip-version-check', 'wheel', '--no-deps', '-w', 'C:\\Users\\bosaw\\AppData\\Local\\Temp\\tmpk5j8tasg', '--quiet', 'numpy>=1.15']' returned non-zero exit status 1.

  Edit setup.cfg to change the build options; suppress output with --quiet.

  BUILDING MATPLOTLIB
   matplotlib: yes [3.3.2]
     python: yes [3.9.0 (tags/v3.9.0:9cf6752, Oct 5 2020, 15:34:40) [MSC
           v.1927 64 bit (AMD64)]]
    platform: yes [win32]
   sample_data: yes [installing]
      tests: no [skipping due to configuration]
     macosx: no [Mac OS-X only]

  ----------------------------------------
ERROR: Command errored out with exit status 1: python setup.py egg_info Check the logs for full command output.'''

Jestem nowy w programowaniu i nie jestem pewien, co robić.

1
Leo 18 październik 2020, 22:54

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

To może być twój problem. Jeśli po podążaniu za tym postem nadal masz problemy, może to być dlatego, że masz więcej niż jedną wersję Pythona i nie jest poprawnie skonfigurowany. Uruchom następujące polecenie i sprawdź, czy masz więcej niż jeden zainstalowany Python. where python (w cmd)

0
CForce99 18 październik 2020, 20:27